Home Wie is Ed Gallery Genealogie Blog Contacts
Ed van Reijswoud © 01-2016

 Linken | Privacy Policy


Deze tekst is ook in de orginale versie in het Engels te lezen click op de Engelse vlag Genealogie UK

S.Laansma onderzocht in een poging om aan te geven dat de Familie naam met verschillende variatie van de naam  van Reijswoud/Renswoude zijn oorsprong had in de stad Renswoude.

 

Deze uitgaven geeft een opsomming van mijn directe voorouders en iets van de geschiedenis van de stad Renswoude.

 

Het verhaal begint ongeveer rond 1250 AD meten een Ridder een stuk land kreeg bij Renswoude met als taak de stad Renswoude te beschermen, samen met een tweede ridder die ook een stuk land bij Renswoude had gekregen.

 

De familie van de eerst genoemde ridder, heeft het ridderschap tot 1600 in stand gehouden  en zijn meten boer / landeigenaar  op hun land bij Renswoude geworden, de directe familie kunnen nog steeds gevonden worden op de 17 boerderijen bij Renswoude.

 

De eerste geregistreerde lid van de boerenfamilie leefde in de laatste helft van de 16e eeuw.

Zijn naam was Marten, in die tijd was het gebruikelijk om nog geen achternaam te hebben.

 

Het was niet meer mogelijk om meer informatie te vinden over zijn vader, omdat het te moeilijk was om de documenten te lezen van de leden van de Reformde Kerk. Marten zijn zoon Celis Martenz, geboren rond 1618 te Renswoude.

 

Bij Nederlandse namen die eindigde op z of s kon men zien dat  Celis de zoon is van Marten, zo was het ook bij meisjes, daar werd er de letters dr achter de naam gezet, dr staat voor dochter van …. , deze naam aanduiding werd nog voor 150 jaar gebruikt.

 

De naam Celis werd gebruikt tot 1727, daarna werd het Ary of Arie (Arismet) die dan nog twee eeuwen word gebruikt.

 

De familie groeit heel snel en is dan terug te vinden in Rotterdam, Almelo en zelfs in Australie, zelf daar komen verschillende variaties voor van de achternaam van Reijswoud.

Het geslacht van Reijswoud bestaat nog steeds met een aantal Arie van Reijswoud’s.

 

De stamboom van de ridder:

Met deze stamboom volgen wij het spoor van zoveel mogelijk families vanaf 1590 tot 2004

 

Vanaf 1590 is het niet meer mogelijk het spoor terug te vinden tot aan 1250.

 

Van de Van Reijswoud Familie woont het grootste gedeelte in of in de buurt van Rotterdam,

Maar er woont ook een tak in Almelo. Er zijn verschillende versie van de achternamen die je kunt vinden als je de directe  lijn terug volg, je vindt dan een familie die zijn oorsprong vindt in Driel , (Driel bevindt zicht in de Provincie Gelderland.) 

In Driel kan men de doop papieren van Oth Celis terug vinden, zijn vader Celis Ottenz is geboren in Renswoude.

Celis Ottenz verhuisde in1691 naar Rhenen waar hij trouwde met Lijsbeth jansdr. Vermeer.

Celis is een directe afstammeling van Marten.

 

De achternaam van Reijswoud komt van Renswoude:

De naam Renswoude of de oorspronkelijke  versie Rijnswoude dateert uit 1390 waar de eerste vermelding van de naam terug te vinden is.

Op 19 september 1390 een wet van de regering geeft aan de bezittingen van Rijnswoude.

Het geeft duidelijk aan de boerderijen en huizen in de bossen van Rhenen, vanaf die tijd  de namen Rhenenswoude en Rijnswoude worden dan gebruikt.

De stad Rhenen bestuurde de omgeving maar voor een korte tijd , je kunt de naam Renswoude vertalen als “het bos van Rhenen” ongeacht de verschillende versie die er zijn is dit de oorspronkelijke vertaling.

  

De Hermetg van Bentheim:

Het was Elyas van het stad Woudenberg, die als eerste de naam Renswoude vermelde.

Op 18 Maart 1321 vermelde hij de 17 boerderijen van Renswoude.

Op die dag kondigde hij ( Elays ) aan de verkoop van al het land en de gebouwen daar op, welke gelegen waren nabij het kasteel Ter Horst in de bossen van Rhenen.

De verkoper was een Ridder, zijn Voorouders hadden het land te leen gekregen van de Hermetg van Bentheim. De koper Johan van Branderborch, pachtte het land van Hermetg van Bentheim. Zo staat deze Duitse edelman aan de wieg van de van Renswoude

Otmet, de Hermetg van Betheim was een broer van Floris de 3e Koning van Nederland.

 

De stad Rhenen en Culemborch:

De Hermetg van Bentheim verdwijnt heel snel uit de geschiedenis van Renswoude.

Ongeveer rond 1325 verkopen zij al hun bezittingen aan de stad Rhenen.

Welke weer een deel verkoop aangaande een erfenis gelegen in de bossen aan de Bischop Jan van Arkel van Utrecht rond 1346. Via zijn onwettige zoon, wordt Renswoude eigendom van Bischop  Florens van Wevelinkhoven en de Vorst van Culemborch van de stad met de zelfde naam. Zij waren in bezit van Renswoude tot 1558.

In 1536 wordt het kasteel van Renswoude ingeschreven bij het register van Ridderlijke huizen in dat gebied. Wanneer John van Culemborch overlijd in1558, erft zijn oudste dochter Margaretha Renswoude, zij trouwde met Philip van Hamal.

De Baron van Hamal houd het kasteel en boerderijen niet lang in zijn bezit, in 1623 Renswoude wordt het eigendom van Johan van Reede, hij was een belangrijk man in de omgeving en won de sympathie van de bevolking van Renswoude, door voor hem een kerk te laten bouwen zodat zij niet meer naar de kerk in Scherpenzeel hoefde te reisen.

Hij maakte van Renswoude een Rustig en gemoedelijke plaats, zo ook zijn opvolgers.

 

De kerk van Renswoude:

Dhr. Van Scherpenzeel wilde niet dat er in Renswoude een kerk zou krijgen.

Tot 1638 moesten de bevolking van Renswoude naar de kerk van Scherpenzeel.

De Baron Johan van Reede deed een aanvraag voor een kerk en een predikant, dit was in april 1638 en in augustus van dat jaar kunnen we lezen dat er een kerk dienst in de naam van Aerd Rouw met als predikant DR Berch Mannus van Veenendaal.

 

Het verzoek voor een kerk viel Bij Dhr van Scherpenzeel niet in goede aarde, want als de mensen van Renswoude een eigen kerk hadden, kwam van die kant geen geld meer binnen.

Scherpenzeel wilde dat alles zo bleef als het was en dat er in Renswoude niet gebouwd ging worden, Uiteindelijk kreeg Renswoude permissie onder meer door de invloed van John van Reede om te beginnen met de bouw van een eigen kerk.

De eerste steen werd gelegd in augustus 1639 en de kerk was klaar in 1641,hoewel het meten al zins 1640 in gebruik. In Mei 1640 werd de eerste bijbel gedrukt voor 11 guldens, dit was inclusief het loon voor de bezorger die per koest uit Veendaal kwam.

  

De Renswoude Stichting:

Op 26 april 1754 Maria Duyst van Voorhout overleed op een leeftijd van 92 jaar te Utrecht.

Zij was de weduwe van Frederick Adriaan van Reede, Baron van Renswoude.

Geboren in Delft 1662 en getrouwd de Baron van Renswoude en Emmikhuize in 1685.

Hun enige dochter uit dit huwelijk stierf op jeugdige leeftijd.

Maria Reede had overal interesse in, zo hield ze bezig  met kunst en wetenschap en ze had een brief wisseling met de bekende wetenschapper Anmetnie van Leeuwenhoek.

Na het overlijden van haar man maakte zij een heel veelomvattende testament.

Waarin al haar bezittingen werden verdeeld onder verschillende liefdadigheden, waarbij ze dacht aan de armen in Renswoude, Moerkerken, Utrecht en Delft, de kerken in Delft , Utrecht en Den Haag en aan het gemeentelijke weeshuis in Utrecht en de Weeshuizen in Delft en Den Haag.

 

Ver na haar dood in 1754, werd haar testament gelezen en het bleek dat zij met de laatst genoemde instellingen een speciale bedoeling had.

 

In de drie weeshuizen de meest intelligente jongen boven de leeftijd van 15 jaar, moesten worden geschoold op de kosten van de overledene, het ging vooral om de vakken Wiskunde, geologie, kunst en wetenschap alsmede vak waterschappen het geen inhield het ontwerpen van dijken en het land behoeden van overstromingen.

Er mende ook in dat de drie weeshuizen de verplichting hadden voor de bouw van een apart gebouw die onderdak moest bieden voor ongeveer  25 jongens .

Elke leerling moest worden gekleed in een Jas en een blauwe broek, afgezet met een rode streep. De jas was afgezet met een kraag van fluweel, knopen van wit metaal en daarbij zwarte sokken.

 

De leerlingen kwamen onder de leiding van een zogeheten ”herberg vader en moeder “

De herberg vader gaf de jongen twee keer per week schrijven ,wiskunde en godsdienstlessen.

En zijn werden alle apart onderricht in kunst, Frans en Engels.

Afgezien van het zakgeld die de jongen kregen werd er elk jaar op 26 april ter Herinnering  aan Maria een eten geserveerd.

 

In Delft werd er een heel nieuw weeshuis gebouwd omdat de oude niet genoeg ruimte had om de stichting te herbergen.

Dit gebouw werd geopend op 11 december 1759, een van de bekendste leerlingen van de Renswoude  Stichting te Delft was Frederick Willem Conrad.

Hij werd inspecteur generaal van algemene waterstaat (de raad ter bescherming tegen overstromingen) en hoofd opziener bij het HoogHeemraadschap Rijnland.

 

In Den Haag was het  onderkomen van de Renswoude stichting een deel van het weeshuis.

De leraren aldaar waren alom bekent, zoals daar waren: Jacob Bart de La Faille (wetenschap), Aart Schouman (kunst), Jean Francois Fabre ( Frans), onder de koninklijke gasten waren Koningin Sophie en Koningin Emma die een bezoek brachten aan de Stichting in Den Haag, zins 1923 bevind het gebouw van de stichting zich op de Jozef Israel Plein.

 

Het weeshuis in Utrecht was niet geschikt als onderkomen voor de stichting, zo ook hier werd er een geheel nieuw pand gebouwd, die op 10 Oktober 1761 door de eerste leerling in gebruik werd genomen.

Tijden de Franse bezetting moesten twee van de geselecteerde jongens dienen in het regement van de koninklijke grade , maar op verzoek van de Prins regent mochten de jongens bij de stichting blijven.

In 1812 Napoleon en zijn vrouw Josephine bezochten Utrecht en de Renswoude stichting, in 1814 werd de stichting bezocht door de Tsaar van Rusland, verder werd de stichting bezocht in 1841 door koning Willem de tweede, in 1853 door koning Willem de Derde en in 1936 werd de stichting bezocht door prinses Juliana , de vorige koningin.

 

Vanaf 1922 wonen er geen studenten meer  in de gebouwen van  de Stichting, deze dagen worden er alleen nog maar lessen gegeven.

In 1969 de winnaar van de 10.000,- guldens was ingenieur Mr. J.A.Btejes,  in 1970 kunstenaar Jan Maaskant en DR H Hulsman kreeg de prijs in 1971.

Er volgen in de jaren daarna meer prijswinnaars.

Leden van de Familie Renswoude  of varianten op de naam hebben op de scholen van de Renswoude Stichting gezeten , nog heeft iemand van deze familie de prijs mogen ontvangen.

De uit 1761 dateerden gebouw van de Renswoude Stichting te Utrecht is nog steeds in gebruik en kan op afspraak door het publiek worden bezocht.      

  

Genealogie van de familie

van Reijswoud  ,  van Renswoud[e] , van Rijnswou[w]

Marten Willems.  gedoopt Scherpenzeel 23 Januari. 1642, hervormde kerk, zoon van Willems Martens van Wolfswinkel en Adriaantje Balters.dr. Marten leefde op Lambalgen (een landhuis eigendom van de familie van Wolfswinkel ), en was later een boer in het gehucht Emmikhuizen. De hoofd gewassen die op de boerderij werden verbouwd waren, wol, rogge, tarwe en boekweit. gedurende de winter werd het vee ondergebracht in stallen. De bloeiende planten hadden de kleur rosé en werden verbouwd op de boerderij gelegen op Emmikhuizen heuvel. Marten had één kind, volg I.

 

I.    Celis Martens z, boer, leefde in Lambalgen (1641) en in het gehucht Emmikhuizen (1651-1675), Vanaf 1675 tot zijn dood leefde hij in Renswoude, hij overleed in Renswoude op 8 Januari 1678; getrouwd met Petertje Otten dr., overleden in Renswoude op 28 Oktober. 1674.

 

Kinderen:

 

1.    Marten Celis z., overleden Renswoude 9 November. 1711; getrouwd Renswoude 2 Februari. 1679 Jantje Jacobs dr., jonge dochter van Dashorst.

 

2.     Wobbetje Celis dr.; getrouwd (1) Renswoude 15 Juni 1662 met Jan Aerts z., van Achterberg; getrouwd (2) Rhenen 26 Oktober 1681 met Werf Ariens z.

 

3.         Cornelisjen Celis dr.

 

4          Ot Celis z., Volg II.

 

5.         Jantgen Celis dr., gedoopt Scherpenzeel 21 Februari. 1641. [Jantje verhuisde naar Woudenberg]

 

6.         Mor Celis z., gedoopt 22 Mei 1643, in Renswoude, geen verdere gegevens van bekent.

 

7.         Maerige (Merrichjen) Celis dr., gedoopt in Renswoude op 21 Mei 1646. [verhuisd naar Scherpenzeel]

 

8.         Cornelis Celis z., gedoopt in Renswoude 1648, leefde te Wagensveld; getrouwd in Renswoude 21 November 1675 Jantje Willems dr. [verhuisd] het stel had onenigheid: Grietje, gedoopt.10 December 1676 te Wagensvelt, Petertje, gedoopt 3 Maart. 1678 te Wagensvelt, Willem, gedoopt 20 Juli 1679 & Celis, gedoopt 17 December. 1682. haar dochter Grietje, b. 1676, was voorheen getrouwd 1718 met: Teunis Robberts gedoopt te Renswoude 12 Augustus 1677, Teunis is begraven in Renswoude op 16 Januari 1746.

9.         Jan Celis z., gedoopt 1650, at Renswoude, verhuisd naar Woudenberg.

 

10.       Onbekent kind., waarschijnlijk gedoopt te Renswoude 1655, overleden in Renswoude op 5 December 1705;

 

II. Ot Celis z., leefde te Emmikhuizen, overleed in Renswoude 12 Maart. 1690; getrouwd (1)Guertjen Cornelis dr., zij overleed te Renswoude 13 April. 1685; getrouwd (2) te Rhenen 9 Maart. 1687 Driesje (Tresje) Willems dr., of Achterberg. [verhuisde 13 Februari 1691 naar Rhenen, kort nadat Oth was overleden. Uit Oth’s eerste huwelijk waren er vijf kinderen zij tweede huwelijk bracht drie kinderen ter wereld

 

Issue:

1. Hendrik Otten z, gedoopt 5 Mei 1672, te Renswoude.

2. Cornelis Otten z, gedoopt 14 Maart 1675, te Renswoude.

3. Petertje Otten dr, gedoopt 7 Oktober 1677, te Renswoude.

4. Annetje Otten dr, gedoopt 19 Februari 1682, te Renswoude.

5. Celis Otten z, gedoopt 8 Maart 1685, te Renswoude, overleden voor 1689 .

6. Willem Otten z, gedoopt 29 Januari. 1688, te Renswoude.

7. Celis Otten z, gedoopt 7 April 1689, te Renswoude, volg III.

8. Othje Otten dr, gedoopt 12 Oktober. 1690, te Renswoude, als dochter van de al overleden Oth.

 

Omdat Celis Otten z verhuisde naar Rhenen, veranderde zijn naam naar Celis van Renswoude en was hij de eerste die deze naam gebruikte. Zijn afstammelingen gebruikte vanaf nu de naam van Renswoude. Door de eeuwen veranderd naar van Reijswoud.

 

III. Celis Otten z van Renswoude, (zoon van II) gedoopt 7 April 1689, te Renswoude, hij verhuisde naar de stad Rhenen in 1691 met zijn moeder en overleed in Bleiswijk in Oktober 1749 (vrijgesteld van begrafenis belasting, bekent gemaakt op 30 Oktober 1749), Celis trouwde in 1725 te Driel met Lijsbeth Jans dr. Vermeer.

 

Issue:

1. Otto van Renswoude, (Ot) gedoopt 30 November 1727, te Driel, volg IVA.

2. Aaltje van Renswoude, gedoopt 29 April 1730, te Bleiswijk, geen verdere gegeven bekent

3. Trijntje van Renswoude, gedoopt 29 Maart 1732, te Bleiswijk, geen verdere gegeven bekent

4. Willem van Renswoude, gedoopt 5 Juni 1734, te Bleiswijk, geen verdere gegeven bekent

5. Cornelis van Renswoude, gedoopt 2 Mei 1739, at Bleiswijk, volg IVB.

6. Pieter van Renswoude, gedoopt 11September 1742, te Bleiswijk, geen verdere gegeven bekent

7. Jacobus van Renswoude, gedoopt 14 Augustus 1745, te Bleiswijk, geen verdere gegeven bekent

 

De getuigen bij de doop van Cornelis was Geertje Hendriks Renswoude. De getuigen bij Pieter’s doop in 1742 was Johanna Celis Rijnswouw en de getuigen bij de doop van Jacobus in 1745 was Geertrui van Reinswouw. Deze Dopen zij opgenomen in het Nederlandse hervormde kerk boek van Bleiswijk. Bij elke doop die opgemaakt werd in het boek is elke keer een andere spelling gebruikt van de achternaam, gewoonlijk werden de zelfde spelling gebuikt van de getuigen achternaam verwant waren.

 

IVA. Otto Celis van Renswoude, Ot was de eerste met verschillende achternamen, van Reijnswoude - van Rijnswou - van Reinswouw (zoon van III) gedoopt 30 November 1727, Jongman of Driel (1759), hij verhuisde naar Rotterdam overleed daar (vrijgesteld van begrafenis belasting, bekent gemaakt op 26 Maart 1802) getrouwd 14 Augustus. 1759 te Rotterdam

(publicatie van de huwelijk kerkelijk afkondiging, 29 Juli 1759) met Grietje Lagewaard (Lagerwaart) alias Visser, Jongedochter van Rotterdam Geboren Oktober 1728 , Overleden 18 Februari 1815. tijden het huwelijk in 1759 leefde Ot in Rotterdam op de Spaanse Kaaij, Grietje woonde in de Kipstraat te Rotterdam en later dat jaar woonde zij Agter 'T Klooster (achter het klooster, vlak bij de Kipstraat) en in 1762 woonde zij in de Groenendaal. 

 

Issue:

1. Elisabet van Reijnswoude, gedoopt 30 Oktober 1759, te Rotterdam, getuigen bij de doop was Dijna Lagerwaert, verder geen gegevens bekent.

2. Ary van Reijnswoude, gedoopt 28 Januari. 1762, te Rotterdam, getuigen bij de doop was Dijna de Meijer, overleed in Delfshaven; (vrijgesteld van begrafenis belasting, bekent gemaakt op1 Februari. 1766, het kind van Otto van Reijnswoude).

3. Ary van Reijnswoude, gedoopt 5 November. 1766, te Delfshaven, volg VA.

4. Marcelis van Reijnswoude, gedoopt 10 Januari. 1768, te Delfshaven, volg VB.

 

VA. Ary (Arie) van Reijnswoude - Rijnswoud, (zoon van IVA) geboren Oktober. 1766, gedoopt 5 November. 1766, te Delfshaven, getuigen was Geertruij Lagerwaart, Ary melkboer, overleden op 22 Maart. 1845, Ary trouwde Jacoba Groen. Bij aangifte van de geboorte van hun drie kinderen werden de volgende adressen opgegeven: in 1807 Binnenweg, in 1809 Binnenweg T79, and in 1810/1811 Binnenweg T78.

 

De huwelijksakte van Ary and Jacoba is ondergebracht in het Rotterdamse archief
en heeft het bombardement van de oorlog van 1939 - 1945 overleefd.

 

Issue:

1. Otto van Reijnswoude, geboren 16 Oktober. 1807, te Rotterdam, gedoopt 25 Oktober. 1807, te Rotterdam, getrouwd 31 Juli 1844 te Rotterdam met Johanna Den Hengst, geboren te Rotterdam 15 December. 1810 overleed op 28 September 1889 te Rotterdam. Hij was een kolen arbeider op een schip. geen verdere gegevens bekent.

2. Jacobus van Reijswoud, geboren 4 Augustus. 1809, te Rotterdam, volg VIA.

3. Annigje van Reijswoude, geboren 27 December. 1810, te Rotterdam, gedoopt 6 Januari. 1811 te Rotterdam; getuigen was Christina Groen, waarschijnlijk getrouwd met N.N Belger17 Mei 1843, te Rotterdam.

4. Arie van Renswou, geboren 3 Oktober. 1812 te Rotterdam, stoker
(ketels), getrouwd 3 Augustus. 1853 te Rotterdam met Carnelia de Koning. Arie overleed op 11 Januari. 1892, Kralingen - Rotterdam. oorzaak niet bekent.

5. Hermanus van Reijswoud – van Rijswoud, geboren 1817, linnenarbeider te Rotterdam (1845), getrouwd 27 Augustus. 1845 te Rotterdam met Cornelia Wilhelmina Den Hengst, geboren 17 Juli 1819 te Rotterdam, Cornelia overleed op 25 December. 1904.  Hun afstammeling Hermanus van Rijswoud is geboren in Rotterdam in het jaar 1881. Hij overleed in 1942 in Rotterdam en was getrouwd met Anna Kempers. Harmanus en Anna van Rijswoud hadden 7 kinderen, Hun eerste zoon Jan van Rijswoud verdronk op 10 jarige leeftijd in de Wijnhaven in Rotterdam vlakbij waar zij woonde. Harmanus was e fotografeert in 1900 en opnieuw met zijn vrouw en twee kinderen rond 1915. Anderen Families in Nederland met de achternaam van Rijswoud zijn bijna zeker afstammelingen van Hermanus van Reijswoud en zijn vrouw Cornelia Den Hengst.

 

VIA. Jacobus van Reijswoud - Jan van Rijnswou, Koos (zoon van VA) geboren 4 Augustus. 1809 te Rotterdam, gedoopt 13 Augustus. 1809 te Rotterdam, getuigen was Anna Klootwijk. Koos was een magazijn medewerker, hij overleed 12 Januari. 1857 te Rotterdam, hij trouwde op 15 Juli 1835 te Rotterdam met Helena Augusta Muntz, geboren 11 September. 1808, te Voorburg, Helena was een strijkvrouw zij overleed op 14 Augustus. 1888 te Rotterdam.

 

Note: in het bevolking's register van Rotterdam in de periode van 1862 - 1880, is er een handgeschreven notitie Rijnswou of Reijswoud voor allen', dit betekend 'Rijnswou of Reijswoud' voor allen. dit verwijst dat Helena Augusta van Reijswoud - Muntz, dat zij al een weduwe was en dat haar kinderen gebruik maakte van beide achternamen voor de genoemde periode, soms was dit tegen de wet in omdat men de familie naam moest gebruiken die bij de burgerlijke stand was opgenomen in de tijd dat deze was opgericht in de Napoleons tijd in 1811. In een latere uitgaven van het bevolkingsregister was dit verbetert en een nieuwe notitie was gemaakt met: ' Allen van Reijswoud' (all van Reijswoud). In de tweede helft van de 19de eeuw de van Reijswoud - Muntz familie woonde in de Jan Loonslaan 705, deelde een huis met een familie met de naam van der Giessen.

 

Overlijdensakte van Helena Augusta van Reijswoud – Muntz was uitgeschreven door: Willem Hendrik Hardon, 43 jaar, begrafenisondernemer ,en Machiel Legenhoek, 25 jaar, stads griffier . Op het moment van overlijden had Helena had geen beroep, beide ouders waren al overleden.

Issue:

1. Jacoba van Reijswoud - van Rijnswou, geboren 5 December. 1836, te Rotterdam, leerling naaister, Kamermeisje, Waarschijnlijk getrouwd op 5 Juli 1871 te Rotterdam met N.N Ringlever.

2. Cornelis Johannes van Reijswoud – van Rijnswou, geboren 31 Oktober. 1838 te Rotterdam, volg VIIA.

3. Hendrik van Reijswoud – van Rijnswou, geboren 10 Juli. 1842 te Rotterdam, volg VIIB.

4. Helena Augusta van Reijswoud - van Rijnswou, geboren 23 Oktober. 1844 te Rotterdam, getrouwd 15 Juni. 1864 te Rotterdam met Gerrit van Veen, geboren 1838 hij was slager , zoon van Jan van Veen, slager, en Jacoba Snelleman. .

5. Arie van Reijswoud - van Rijnswou - van Rijswoud, (Arie ook gespeld als Arij)

geboren op 25 December. 1851 te Rotterdam, volg VIIC.

 

VIIA. Cornelis Johannes van Reijswoud - van Rijnswou – van Reyswoud, (zoon van VIA) geboren 31 Oktober 1838 te Rotterdam, zeeman, portier , overleden op 6 Augustus 1889 te Rotterdam, getrouwd 13 Februari 1878 te Rotterdam met Maria Eringaard, geboren 8 Augustus 1851 te Rotterdam, de dochter van Johannes Eringaard en Geertrui de Hooge.

 

volgends het bevolkingsregister te Rotterdam leefde deze familie op de volgende adressen in de periode 1862 - 1895: Eendenstraat 60a, Paardenstraat 70/2, Noordmolenstraat 37 en de Snellemanslaan 37. Zei verlieten het laatst genoemde adres op 6 Augustus. 1889. Bij de geboorte van Maria Eringaard werd bekendgemaakt door de vroedvrouw Maria Veelbel, vrouw van Hermanus van Vliet, Zei verklaarde dat Maria Eringaard was geboren om twee uur in de morgen van de 8st Augustus 1851 in het huis met het adres Achterklooster 11. Haar moeder had geen beroep ; haar vader was een drukker te Rotterdam en wegens ziekte dat hij niet is staat was aangifte van geboorte te doen van zijn dochter. Getuigen bij de geboorte van Maria waren: August van Rijnbach, magazijn hulp, en Hendrik Schaap.

 

Op de Huwelijksakte van Cornelis van Reijswoud was zijn beroep zeeman , woonde te Rotterdam, Maria Eringaard werd gezegd geen beroep te hebben en woonde ook in Rotterdam. Cornelis's vader and Maria's moeder waren beide overleden. Beide overgebleven ouders waren woonachtig in Rotterdam. Getuigen bij het van Reijswoud - Eringaard huwelijk waren: Hendrik Cornelis Speelman, 69 jaar oud - brigadier (politie) en Willem Mindorp, 64 jaar oud - politieman woonachtig in Rotterdam.

 

Opgemaakte Akte: vandaag 13 Februari 1878 verklaart dat voor de burgerlijke stand van Rotterdam dat het huwelijk heeft plaats gevonden in de aanwezigheid van
een J.P. op 10 Februari. 1878 tussen; Cornelis Johannes van Reyswoud, leeftijd 39, zeeman uit Rotterdam zoon van Jacobus van Reyswoud, overleden en Helena Augusta Muntz, huisvrouw te Rotterdam, en Maria Eringaard, leeftijd 26, minder(jarig), geboren en woonachtig in Rotterdam, dochter van Johannes Eringaard, boekbinder te Rotterdam, en Geertrui De Hooge, overleden.

 

Omdat Maria minderjarig was en omdat haar moeder was overleden, de overlijdensakte van de moeder was aanvaard , toestemming van Johannes Eringaard, de vader was gegeven, werd het huwelijk gesloten, volgens de wet. getekend bij de boven genoemde getuigen.     

 

Overlijdensakte van Cornelis van Reijswoud was afgegeven door Cornelis Dekker, 33 jaar oud - administrateur, en Gregorius Leonardus Groeneveld, 41 jaar oud - administrateur, beide woonachtig in Rotterdam geen familielid van overledene, Cornelis van Reijswoud was overleden om 6 uur s'middags op de Coolsingel (waarschijnlijk de Rotterdamse stads ziekenhuis). vandaag 8 Augustus. 1889 verschijnt voor het burgerlijke stand van Rotterdam Cornelis Dekker leeftijd 33, administrateur, en Gregorius Groeneveld leeftijd 41, administrateur , beide woonachtig in Rotterdam, geen familielid van overledene, heeft verklaard dat op 6Augustus 1889 om 6 uur in de middag aan de Coolsingel te Rotterdam, is overleden Cornelis Johannes van Reyswoud op de leeftijd van 50 jaar, geboren en woonachtig in Rotterdam en man van Maria Eringaard, zoon van Jacobus van Reijswoud en Helena Augusta Muntz, beide overleden in Rotterdam.

 

 Issue:

1. Helena Augusta van Reijswoud, geboren 10 November 1879, te Rotterdam, getrouwd 13 Mei 1903, te Rotterdam met Pieter Johannes Schreuder, geboren rond 1879/1880 te Rotterdam, leerling timmerman , zoon van Hendrik Schreuder en Dirkje de Bruijn.

2. Johannes van Reijswoud, geboren 5 Oktober. 1882 te Rotterdam, geen verdere gegevens bekent

3. Jacobus van Reijswoud, Koos, geboren 6 Oktober.1884 te Rotterdam, volg VIIIA.

4. Geertruida van Reijswoud, geboren 15September 1886 te Rotterdam, geen verdere gegevens bekent

5. Catharina van Reijswoud, geboren 13 Februari. 1889 te Rotterdam, getrouwd 7 Augustus 1907 te Rotterdam met Pieter Wels, geboren rond 1878/1879, te Rotterdam, verver van kleding , zoon van Pieter Wells en Marrigje de Melker.

 

VIIIA. Jacobus van Reijswoud, (zoon van VIIA) geboren 6 Oktober 1884 te Rotterdam, kantoorbediende bij een expeditie agentschap, overleden op 11 December. 1978 bij een ongeluk in de Rotterdamse haven, getrouwd 30 September. 1908 te Rotterdam met Catharina Johanna de Groot, geboren rond 1889/1890, dochter van Franciscus Theodorus Josephus de Groot en Johanna Pieternella van Rijst.  Jacobus en Catharina hadden negen kinderen . Hun roepnamen waren : Frans, Kees, Piet, Koos, Jan, Jans, Toos, Marie, and Yopie, in 1990 Jan van Reijswoud was woonachtig in de Kathendrechsestraat 401, Jan (Jacobus) heeft een dochter genaamd Elly van Reijswoud.

E.H van Reyswoud schreef dat haar vader (Jacobus) geboren was in 1927.

 

tijden het huwelijk was Jacobus kantoorbediende bij een expeditie agentschap en was woonachtig in Rotterdam. Johanna had geen beroep. Haar beide ouder zij nog in leven en zijn nog steeds woonachtig in Rotterdam. De vader van Koos is al overleden; zijn moeder had geen beroep en leefde in Rotterdam. getuigen waren: Edward Gustav Maltha, 36 jaar, bode van het stadhuis; Gijsbert Vermeulen, 59 jaar oud, Anthonij Eikenhout, 51 jaar oud, en Adriaan Jan Klink, 51 jaar oud, alle drie brigadier bij de politie te Rotterdam.

 

contact werd gemaakt met Maria van Reijswoud in Rotterdam; dit is haar brief van 26 April, 1996:

 

Geachte Mr. D van Reijswoud

 

Wij danken u voor de brief van 24 December als eerst zou ik mij willen verontschuldigen voor het laat reageren op u brief.Mijn vader is Jacobus van Reijswoud en mijn moeder is Catherina de Groot. Zei hadden negen kinderen: Cornelis geboren 1908 volg VIIIA-1, Fransiscus, Jacobus geboren 1927 en Johanna Cornelia. zei zijn beide overleden. Verder, Maria geboren 1924 (ik zelf), Johannes, Pieter and Johanna. Ik heb mijn grootmoeder van vaders kant. De zusters van mijn vader waren Lena, Truus, Cathrina en één broer waar ik de naam niet van weet. Zei waren woonachtig in Amsterdam. Wij hopen weer wat van u te vernemen

 

 

 

Maria van Reijswoud

 

VIIIA-1. Cornelis Johannes van Reijswoud, (zoon van VIIIA) geboren 6 December. 1908 te Rotterdam, overleden 27 Oktober. 1980 te Rotterdam, getrouwd Johanna Hendriea Klomps geboren 13 April. 1913, overleden 23 November. 1981 te Rotterdam. 

 

Issue:

1. C J van Reijswoud, geboren 27 Oktober. 1932 Nu woonachtig in Oss, getrouwd Gysberta Adriana Anna Witteman, geboren 14 Januari. 1947, zij hebben een dochter Johanna Hendriea Bianka van Reyswoud, geboren 23 Mei 1971, en woonde in Zeeland.

2. Jacobus van Reijswoud, geboren 30 Oktober 1933 te Rotterdam, overleden te Rotterdam 13 Maart. 1970. Hij was niet getrouwd.

3. Fritz van Reijswoud, geboren 24 Augustus. 1939 te Rotterdam getrouwd met Wilhelmina de Groot geboren 11 September 1938 te Rotterdam. (gescheiden) Fritz heeft twee kinderen ; Rene van Reijswoud geboren 15 Januari. 1964 (volg VIIIF) en Ilone van Reijswoud geboren 27 December. 1966.  (volg VIIIG).

VIIIF. Rene van Reijswoud geboren 15 Januari 1964 te Rotterdam getrouwd met Pa van der Stigchel geboren 7 Juni 1967 te Rotterdam (gescheiden)

Issue:

1.     Danny van Reijswoud geboren 30 mei 1988 te Rotterdam.

2.     Kaylee van Reijswoud geboren 8 April 1994 te Rotterdam.

VIIIG. Ilone van Reijswoud geboren 27 december 1966 te Rotterdam getrouwd met Jan Vermulm geboren 7 Januari, te Rotterdam. , dochter Siobhan Vermulm geboren 11 Augustus 1991 te Rotterdam., dochter Djaina Vermulm geboren 13 December 1994 te Rotterdam.

4. Johannes Hendrikus van Reijswoud, geboren 11 November. 1947 te Rotterdam, getrouwd Lenie Dam (gescheiden), twee kinderen: Roberd van Reijswoud geboren 27 Oktober. 1977 te Rotterdam en Audrey van Reijswoud geboren 7 November. 1975 te Rotterdam.  

 

VIIB. Hendrik van Reijswoud, (zoon van VIA) geboren 10 Juli 1842 te Rotterdam, schilder, getrouwd 6 Augustus. 1873 te Rotterdam met Johanna Jacoba Spanjersberg, geboren 26 Januari. 1838 te Rotterdam. Anna was een kamermeisje en bediende; zij was een dochter van Jan Hendrik Spanjersberg en Alida Roggeveen. Hendrik's familie woonde op de volgende adressen: G. van der Heijdenstraat 18/3, Goudscheweg 27, Jonker Fransstraat 51, Meidoornstraat 47, Rechter Rottekade 127/1 en Frederickstraat 6, zij familie waren allen gezindte van de Nederlands Hervormde Kerk.

 

In de trouwakte staat dat Hendrik van Reijswoud een schilder was te Rotterdam; Johanna was een kamermeisje / bediende. Zijn en haar beide vaders waren al overleden en beide moeders leefde in Rotterdam. Getuigen waren: Hendrik Cornelis van der Graaf, 56 jaar oud, stads bode; Lodewijk Cornelis Speelman, 64 jaar oud, Theodorus Hendricus Berghout, 47 jaar oud, beide Rotterdamsche Politie brigadier, en Pieter Schoenmaker, 66 jaar oud, dienstbode.

 

Issue:

1. Helena Augusta van Reijswoud, geboren 20 April. 1874 te Rotterdam, waarschijnlijk getouwd te Rotterdam 9 Augustus. 1899 met N.N Lievense.

 

VIIC. Arie van Reijswoud - Arij van Rijswoud - van Rijnswou, (zoon van VIA) geboren 25 December. 1851 te Rotterdam, elektricien , ijzer werker en (leerling) smit, overleden 11 Mei 1910, te Rotterdam, eerste keer getrouwd in 1874 met Wilhelmina Rosetta Eringaard, geboren 10 September. 1854 te Rotterdam, overleden 4 Juli. 1899 te Rotterdam, als moeder van acht kinderen. Arie was een streng en gelovig man. Arie tweede huwelijk 20 December. 1899 te Rotterdam met Abigael Maria van Wijk, Aaltje, geboren 30 Oktober. 1861 te Ouderkerk a/d ijssel, overleden 7 Januari. 1944, te Rotterdam, Aaltje was de dochter van Willem van Wijk en Neeltje de Wilde. Getuigen bij Arie’s tweede huwelijk waren: Cornelis Nieulant, 34 jaar oud, dienstbode, Johannes Cornelis Bout, 40 jaar oud , assistent dienstbode, Abraham Zwart, 59 jaar oud en Frans van Es, 47 jaar oud, beide Rotterdamse Politie brigadier. Post tempel 3 Mei 1910 van Rotterdam, Arie schrijft naar zijn familie in Almelo, de briefkaart was getekend A. van Reijswoud met het huisadres Bergweg, Rotterdam, Het ziekenhuis. Deze briefkaart is het enige handgeschreven kaart van Arie dat men weet, Deze briefkaart was gegeven aan Duncan van Reijswoud door Wim van Doorne. Aaltje en Arie hadden drie kinderen. ogenschijnlijk zijn Arie’s dochters uit Arie's eerste huwelijk geplaatst in een weeshuis, Zei werden allen dienstmeisje. Dit splits de familie in tweeën.

 

Tekst geschreven op de briefkaart door Arie van Reijswoud in 1910

 

Eva en Diena hadden drie kleine broertjes
dat maakt vijf van die kleine kwajongen
Willem kan al vrij goed schrijven en lezen
en Egbert kan goed ruzie maken met zijn broertjes en zusters
Blijft over kleine Koos, dat is een van allen knapste koppen.
Goede dag Koos, Diena en kinderen
Groetjes van iedereen.
Kleine Neeltje wordt al wat beter.
Je vader A. v. Reijswoud.
Afzender A. v. Reijswoud
Bergweg Ziekenhuis Rotterdam.

 

Poststempel 3 Mei 1910 – Arie overleed 11 Mei 1910.

 

Issue van Arie van Reijswoud’s eerste huwelijk:

1. Jacobus van Reijswoud, Koos, geboren 23 April. 1876 te Rotterdam, volg VIIIB.

2. Geertrui van Reijswoud, Truus, geboren 12 November. 1879 te Rotterdam, getrouwd 8 Maart. 1905 te Rotterdam met Willem Frederick Helm, geboren rond 1880 te Rotterdam. Willem was een leerling schoenmaker en was de zoon van Johannes Helm en Maria Roodhorst. Getuigen bij de huwelijk voltrekking in1905 waren: Andries Evert van Loenen, 28 jaar oud, meubelmaker; Cornelis Markwat, 38 jaar oud, steenhouwer ; Evert Bernardus van Loenen, 58 jaar oud, zadel maker; en Leendert den Engelse, 29 jaar oud, timmerman , Truus’s ouders waren aanwezig bij de huwelijk voltrekking en gaven toestemming tot trouwen. Truus and Willem emigreerde naar de Verenigde Staten van Amerika.

3. Hendrik van Reijswoud, geboren 28 Januari. 1882 te Rotterdam, magazijn
arbeider , overleden 16 April. 1946 te Rotterdam, eerste huwelijk: 1 Juni. 1904 te Rotterdam met Wilhelmina Johanna Helena Diesch, geboren rond 1882 in Dordrecht - gescheiden 15 November. 1920 te Rotterdam, tweede huwelijk: 29 April. 1925 te Rotterdam met Johanna Margaretha Clara van Winkelhof, geboren 15 Maart. 1885 te Rotterdam, overleden 13 December. 1929, derde huwelijk : 7 Augustus. 1935 te Rotterdam met Maria Bogaars, geboren 21 Mei 1907 te Rotterdam, overleden na 1946. Hendrik had geen kinderen, ofschoon
zijn derde vrouw had een onwettig kind genaamd Hugo Bogaars geboren 15 November. 1928 te Rotterdam, Hendrik heeft ogenschijnlijk Hugo niet geadopteerd sinds hij de familienaam Bogaars heeft behouden. 

4. Justus van Reijswoud, geboren 3 Maart. 1884 te Rotterdam, volg VIIIC.

5. Arie van Reijswoud, geboren 16 April. 1886 te Rotterdam, volg VIIID.

6. Helena Augusta van Reijswoud, Lena, geboren 24 Augustus. 1888 te Rotterdam, overleden 23 Oktober. 1954 te Rotterdam, getrouwd 15 September. 1909 te Rotterdam met Dirk Oussoren, geboren 14 Oktober. 1881 te Vinkeveen, overleden 30 Augustus. 1954 te Rotterdam. Kinderen : Dieuwertje Oussoren geboren 13 December 1909.  overleden  26 November 2003. getrouwd met Gerrit Berends geboren 23 Juni 1909 te Apeldoorn, Wil, Hendrik, Dick, Gusta en Truus. De eerste vier kinderen waren gefotografeerd in 1922 de andere twee tien jaar later. Hun geboorte data's zijn niet bekent. zij leefde waarschijnlijk in Rotterdam.

 

7. Maria Wilhelmina van Reijswoud, geboren 13 April. 1893 te Rotterdam, overleden 8 April. 1960 in Den Haag, getrouwd 18 November. 1914, in S'-Gravenhage met Joseph Johannes Muiselaar, (Sjef) geboren 30 September. 1891, in S'-Gravenhage, Joseph overleed in 1983, op de leeftijd van 86 jaar. Hij hield in contact met Annie Leidelmeyer. Er was verteld dat dit paar geen kinderen hadden, echter in 2003 ontdekte ik via mijn derde neef Jan dat zij wel kinderen hadden.

 

8. Wilhelmina Rosetta van Reijswoud, (Tante Mien) geboren 19 Maart. 1895 te Rotterdam, overleden 8 Maart. 1974 te Rotterdam, getouwd 1 Februari. 1933 te Rotterdam met Wilhelm Frederick Tempelaar, geboren 5 Januari. 1894 te Rotterdam, overleden 15 Februari. 1948 te Rotterdam. zei hadden één kind genaamd Dirk Hendrik Tempelaar, geboren 13 Oktober. 1933 te Rotterdam, Dirk getrouwd 28 April. 1964 met M. Westerveld. Dirk was nog in leven in1988. Tante Mien was een schoonmaakster. Haar stiefmoeder , Aaltje stuurde Neeltje om te blijven met Tante Mien.

 

Issue van Arie's tweede Huwelijk met Abigael.

 

9. Cornelis Willem van Reijswoud, geboren 23 Juni. 1901 te Rotterdam. geen verdere gegevens bekent. waarschijnlijk overleden tijdens kindsheid
.

10. Willem van Reijswoud, geboren 22 Februari. 1903 te Rotterdam, volgen VIIIE.

11. Neeltje van Reijswoud, geborgen 27 Augustus. 1905 te Rotterdam. getouwd 14 September. 1927 te Rotterdam met Herman Oosterloo. Neeltje (Nelly) was al in verwachting wanneer zij trouwde met Herman, maar de vader van het kind was een zeeman niet Herman, echter Neeltje’s zoon kreeg de naam Hilbertus Hermanus Oosterloo.

 

VIIIB. Jacobus van Reijswoud, Koos, (zoon van V11C) geboren 23 April. 1876 te Rotterdam, machinist bij de Nederlandse spoorwegen, overleden 29 Januari. 1939 in Almelo, getrouwd 21 Juni. 1898 in Almelo met Berendina Landhuis, Dina, geboren 7 Januari. 1876 in Almelo, overleden 1 September. 1963 in het ziekenhuis in Enschede.

 

Vandaag 29 Januari. 1939 overleed onze geliefde man ,vader en grootvader Mr. Jacobus van Reijswoud, leeftijd 62. Almelo: weduwe B. van Reijswoud – Landhuis, Hengelo: A.W. van Reijswoud en R. van Reijswoud – Rompelman en kinderen , Enschede: H.W. van Doorne – van Reijswoud en A.C. van Reijswoud en kinderen, Almelo: E. van Reijswoud, Hengelo: J. van Reijswoud en G. van Reijswoud – Francois en kinderen.

 

Almelo, 29 Januari 1939

Alidastraat 11

 

De begrafenis zal plaats vinden op Woensdag 1 Februari om 12.30 gehouden in het huis van de overledenen Lidstaat 11.

 

Begrafenis van Jacobus van Reijswoud

 

De Almelo's divisie van gepensioneerde Nederlandse spoorwegen informeerde ons; van bijzonder belang, onze kameraad van de unie van gepensioneerde , de oude garde , waar de overblijfselen van Jacobus van Reijswoud rust in zijn graf
, bij het graf, een lofrede was voorgelezen door Mr. Wiederloldt, wat klonk als volgend's; Een paar weken geleden stonden wij samen om een lofrede aan een ander lid van onze divisie voor te lezen. Nu staan wij hier weer samen in de zelfde situatie , om afscheid te nemen van een man in zijn prime van zijn leven en een kostwinner voor het leven. Niets is slechter dan de dood; dood maakt geen onderscheid tussen jong, oud, rijk, arm, goed of kwaad. meedogenloos zonder aarzeling.Hij gebruikt zijn sikkel om een einde te maken aan het leven van mensen.
.

 

Nu was het de beurt aan onze vriend van Reijswoud . zijn familie verliest een betrouwbare man en vader, wij een betrouwbaar lid voor de vakvereniging . Jij was een betrouwbare kameraad voor je collega's en altijd bereid om iemand te helpen wanneer nodig. Bij pensionering van de spoorwegen , Bleef je je zelf en in de vakvereniging was je een prominent figuur. wij zullen je missen, Maar bovenal, gaat onze medegevoel uit naar de familie, wie zijn ondergedompeld in zulk grief
.Woorden kunnen u grief niet troosten . Laat het een troost zijn dat hij in vele harten zal worden herinnerd als een sympathieke man . Kameraad – rust in vrede.      

 

Overlijdensbericht van 1963:

 

In het ziekenhuis “Ziekenborg,” is vandaag onze moeder en grootmoeder overleden. Berendina Landhuis, weduwe van Jacobus van Reijswoud op de leeftijd van 87 jaar. Kinderen, kleinkinderen en over kleinkinderen sturen hun condoleance.
:

1 September , 1963 in Almelo, Nieuwstraat 35. De dienst wordt gehouden op vrijdag 6 September om 11 uur in ‘T Kerkeland, Troelstralenlaan 1 Almelo de ter aarde bestelling zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats om 12 uur. belangstellende worden verwacht aanwezig te zijn om 10.45 bij ‘T Kerk eland

 

Issue:

1. Arie Wilhelm van Reijswoud, geboren 5 Februari. 1900 in de Stad Almelo, volg IXA.

2. Egbert van Reijswoud, geboren 7 September. 1901 in de Stad Almelo, leerling machinist bij de Nederlandse spoorwegen, overleden 21 Augustus. 1920, te S' Gravenhage, getrouwd met Johanna Jacoba Maria Will, Annie (Zus), geboren 8 April. 1906.No issue. Annie hertrouwd met Tom Visser. Annie Visser overleed in haar 88th jaar, op 24 Maart. 1995 te Den Haag.

3.Hendrina Wilhelmina van Reijswoud, Zus, geboren 6 Mei 1903 in de Stad Almelo, getrouwd 5 April. 1930 te Almelo met Albert Christiaan van Doorne 1905 - 1985, zei hadden twee kinderen : Wim van Doorne, geboren 20-7-1932, Betsy van Doorne, geboren 5-6-1939. Zus overleden 6 Maart. 1996 in Enschede.

4. Eva van Reijswoud, geborgen 25 Oktober. 1904 in Amersfoort, in de periode 1994 – 1999 Eva woonde zei in Almelo. Eva is nooit getrouwd.

5. Jacobus van Reijswoud, geboren 7 Juni. 1908 in Ambt Almelo, volg IXB.

 

Overlijdens berichten van Egbert van Reijswoud

 

Vandaag maken wij bekent het overlijden na een korte maar hevige ziekte onze kameraad Egbert van Reijswoud. Hij was leerling machinist bij de Nederlandse spoorwegen. Hij zal ons gedachtenis blijven. Den Haag, Directie divisie 22, Augustus 1930.

 

Vandaag maken wij bekent het overlijden in Den Haag, na een korte maar hevige ziekte, onze geliefde zoon en broer, Egbert van Reijswoud op de leeftijd van 28 jaar. Hij was leerling machinist bij de Nederlandse spoorwegen. Familie: van Reijswoud.

 

Almelo, 21 Augustus 1930. Alidastraat 11. Algemene Aankondiging
.

 

Mr. Egbert van Reijswoud, leerling machinist bij de Nederlandse spoorwegen in de divisie in Den Haag, Wie overleden is op 21 Augustus, 1930, geboren op 7 September 1901 in de stad Almelo en begon zijn leerjaren op 21 Juni 1920 als een machinist te Amersfoort. Op 29 Augustus 1920 werd hij overgeplaatst naar Almelo en vandaar overgeplaatst naar Hattem op 16 Oktober 1922. Van 3 Augustus 1923 was hij geplaatst in Den Haag.  Hatten H 

 

IXA. Arie Wilhelm van Reijswoud, Willem, (zoon van V111B) geboren 5 Februari. 1900 te Almelo, wisselaar voor een beurs bedrijf, technisch opzichter, overleden Juni 1940 te Hengelo, getrouwd 30 Januari 1925, met Regina Rompelman, Giene, geboren 16 Juni. 1899 te Almelo, overleden 29 December. 1975 te Hengelo.

 

 

 

Issue:

1. Jacobus van Reijswoud, (zoon van IXA) geboren 30 Mei 1927 te Hengelo, volg IXAA.

2. Riek van Reijswoud, (zoon van IXA) geboren 22 Maart. 1932 in Hengelo, dokters assistent, getrouwd 16 Juli. 1956 te Hengelo met O. van Olphen, overleden Augustus. 1991.

3. Willem van Reijswoud, (zoon van IXA) geboren 10 December. 1934 te Hengelo, volg IXAB.

 

IXB. Jacobus van Reijswoud, (zoon van V111B) geboren 7 Juni. 1908 te Ambt Almelo, privé chauffeur voor een dokter, overleden 1 September. 1968 te Hengelo, getrouwd Margarete Franscois, geboren 16 Juni. 1904, te Holzwickede, Duitsland, overleden 19 Oktober. 1987 in Losser, Holland.

 

Issue:

1. Egbert van Reijswoud, geboren 5 Juni. 1934 te Hengelo, volg IXAC.

2. Johan Jacobus van Reijswoud, geboren 1944 te Hengelo, overleden 22 Oktober 1945.

3. Bert van Reijswoud, geboren 1948, te Hengelo, verpleger in Deventer, overleden 7 November. 1986.

 

IXAA. Jacobus van Reijswoud, geboren 30 Mei 1927 in Hengelo, overleden 30 Oktober. 1969 te Zwolle, getrouwd 14 Augustus 1952 te Hengelo met Geertruida Petronella Ruchtie. Overleden 27 Maart 2002

 

Issue:

1. Eric Peter van Reijswoud, geboren 22 April. 1955, te Hengelo.

2. Constance Heleen van Reijswoud, geboren 4 Juli 1959, te Hengelo. Getrouwd op 17 Augustus 1983 te Apeldoorn met Rob Jan Veeneman  geboren 7 Juni 1954 te  Apeldoorn Zij hebben twee Kinderen.

1.     Michelle Veeneman Geboren 24 Januari 1985 te Nieuwegein

2.     Niels Veeneman Geboren 14 Juli 1988 te Deventer

 

IXAB. Willem van Reijswoud, (Wim) (zoon van IXA) geboren 10 December. 1934 te Hengelo, technicus , woonde in Hengelo 1994, getrouwd 29 Augustus. 1961 te Hengelo met Johanna Elizabeth Janssen, Jopie, geboren 7 Augustus. 1936. Sinds 1990 is Wim gepensioneerd en houd van zeilen op zijn boot in de zomer.

 

 

Issue:

1. Victor Emil van Reijswoud, Geboren 16 Mei 1963 in Hengelo, onderwijzer op de universiteit in Maastricht 1994. Getrouwd 28 Juni.1996 te Den Haag met Liesbeth Marie Christine Steuten Geboren 5 Juli 1968 te Nijmegen. Victor is nu Professor aan de Universiteit van Nkozi in Uganda.

 

2. Barbera Evelien van Reijswoud, geboren 21 Mei 1969, Werkt als      geronto psycholoog , woonachtig  Maastricht. Getrouwd met J. Smeekes en heeft 2 kinderen met de achternaam van Reijswoud.

Issue:

Floris Marlijn van Reijswoud, Geboren 3 Maart 2002 te Maastricht.

Ella Deirdre van Reijswoud, Geboren 7 Juli 2003 Te Maastricht.

 

IXAC. Egbert van Reijswoud, (zoon van IXB) geboren 5 Juni. 1934 in Hengelo, Luchtvaartcontroller in de Nederlandse luchtmacht, officiële leger nummer; 34.06.05.314, Egbert was in actieve militaire dienst als een reservist bij de Nederlandse luchtmacht – bij het onderdeel Luchtvaart troepen van 15 Juli 1953 tot 16 Juli 1954, uiteindelijk als korporaal . bovendien diende hij als gewoon soldaat bij het Nederlandse leger vanaf 16 Juli1954 tot 30 Maart 1955. Ten slotte diende hij van 30 Maart 1955 tot 19 Mei 1987 als officier bij de Nederlandse Luchtmacht, Overleed een maand later in de plaats Losser. Trouwde 28 Februari 1958 te Apeldoorn met Jacoba Annigje Fransina (Coty) Smit, geboren 19 Juni. 1936.

 

Issue:

1. Martin van Reijswoud, geboren 23 Januari 1959 te Apeldoorn, volg. IXAD.

2. Eric van Reijswoud, geboren 4 September 1960 te Losser, volg. IXAE.

3. Remco van Reijswoud, geboren 2 Oktober 1963 te Losser, soldaat in het Nederlandse leger, overleden 25 Januari 1984 in West Duitsland bij een ongeluk op een militaire training kamp tussen twee M109's - Zware gepantserde voertuigen. Officiële militairnummer; 63.10.02.251, In actieve dienst vanaf ( Dienstplicht 1982) bij het Nederlandse leger – Bij het onderdeel artillerie– als laatste had hij de rang van sergeant. Remco was niet getrouwd.

 

IXAD. Martin van Reijswoud, (zoon van IXAC) geboren 23 Januari. 1959 te Apeldoorn, building supervisor, getrouwd 9 Oktober. 1986 te Losser, met Carolina Suzana Hendrika (Carla) Struik, geboren 15 Maart.1958 te Oldenzaal. Woonachtig in Losser, 1994.

 

Issue:

1. Marieke van Reijswoud, geboren 5 Januari. 1989 te Oldenzaal.

2. Renate van Reijswoud, geboren 26 Augustus. 1990 te Oldenzaal.

 

IXAE. Eric van Reijswoud, (zoon van IXAC) geboren 4 September. 1960 te Losser, Soldaat met de rang van Sergeant - Majoor (1994), getrouwd 20 Mei 1988 met Anna Maria Ernestina (Ans) Meyerink, geboren 29 September 1961 te Losser, Woonachtig in Elburg 1994.

 

Issue:  

1. Tim van Reijswoud, geboren 15 September 1990 te Elburg.

 

VIIIC. Justus van Reijswoud, (zoon van VIIC) geboren 3rd Mar. 1884 te Rotterdam, overleden 3 Oktober. 1966 te Rotterdam, eerste Huwelijk 6 Juli. 1910 te Rotterdam met Magdalina Lagerwaard, geboren 26 September. 1889 te Rotterdam, overleden 1949, tweede Huwelijk met Neeltje van Hoorn.

 

Issue: 

1. Arie van Reijswoud, geboren 19 September. 1910 te Rotterdam, volg IXC.

2. Leendert van Reijswoud, Leen, geboren 17 Oktober. 1911 te Rotterdam, volg IXD.

3. Justus van Reijswoud, geboren 1 November. 1913, te Rotterdam overleden op 29 December.1913.

4. Justus van Reijswoud, geboren 15 Februari. 1915 te Rotterdam overleden 9 Juli. 1915.

5. Hendrik van Reijswoud, Henk, geboren 21 April. 1918 te Rotterdam, volg. IXE.

6. Karel van Reijswoud, geboren 9 September. 1921 te Rotterdam, volg. IXF.

7. Magdaliena van Reijswoud, geboren 30 Oktober. 1926 te Rotterdam.

8. Pieter van Reijswoud, Piet, geboren 28 Maart. 1930 te Rotterdam.overleden op 1 Januari 1999.volg IXG.

 

IXC. Arie van Reijswoud, (zoon van VIIIC.) geboren 19 September 1910 te Rotterdam, leefde te Rotterdam, getrouwd met Catharina Apolonia Verezen, geboren 1911, overleden 1987. Arie van Reijswoud overleed op 25 Februari. 1996 te Rotterdam op de leeftijd van 85.

 

Issue:

1. Maximilliaan van Reijswoud, geboren 1939 te Rotterdam volg XA.

2. Carla van Reijswoud, geboren 6 Juni. 1949, Kapster, woonachtig te Spijkenisse 1994, Getrouwd met Peter Leonard Jan de Koster, geboren 4 December. 1947.

 

Issue:

1. Mark Robin de koster.volg XAF.

2. Manon Lylian de Koster. volg XAG.                        

 

XAF. Mark  Robin de Koster. geboren  30 Januari. 1972 te Rotterdam woond samen met Nathalie  Kock geboren 6 December. 1975 te Rotterdam, Kinderen zoon, Dominieq Justus de Koster geboren 5 April. 2005 te Spijkenisse

XAG. Manon Lylian de Koster. geboren 23 Januari. 1974 te Spijkenisse Getrouwd op 14 September 2004 met John van Wijland geboren 13 November.1966

                                                                             

XA. Maximiliaan van Reijswoud, (zoon van IXC) geboren 1939 te Rotterdam, getrouwd met Johanna Kraayeveld, geboren 1939.

 

Issue:

1. Marco van Reijswoud, geboren 1967 te Rotterdam. ogenschijnlijk Marco is getrouwd en heeft een zoon genaamd Duncan van Reijswoud.

2. Bianca van Reijswoud, geboren 1969 te Rotterdam.

 

IXD. Leendert van Reijswoud, (zoon van VIIIC) Leen, geboren 17 Oktober 1911 te Rotterdam, overleden 1976 getrouwd met Klazina Adriana Dunk, geboren 1916, overleden 1986.

 

Issue:  

1. Lenie van Reijswoud, geboren 1938 te Rotterdam.

2. Johanna van Reijswoud, geboren 1940 te Rotterdam.

3. Evert van Reijswoud, geboren 1955 te Rotterdam, volg XB.

 

XB. Evert van Reijswoud, (zoon van IXD) geboren 1955 te Rotterdam, getrouwd met Ronda Spek, geboren 1953.

 

Issue:

1. Alwin van Reijswoud, geboren 1979, te Rotterdam.

2. Elmar van Reijswoud, geboren 1982, te Rotterdam.

3. Adam van Reijswoud, geboren 1987, te Rotterdam.

 

IXE. Hendrik van Reijswoud, (zoon van VIIIC) Henk, geboren 21 April.1918 te Rotterdam, overleden 30 April. 1966, getrouwd 19 Maart. 1945 in de Zweedse ambassade in Berlijn , Duitsland met Teuntje Voorschuur, geboren 11 Juni. 1917.

 

Issue:

1. Dirk van Reijswoud, geboren 28 Augustus. 1945 te Rotterdam, volg XC.

2. Hans van Reijswoud, geboren 11 November 1948 te Rotterdam, volg XD.

3. Anneke van Reijswoud, geboren 5 Juli 1953 te Rotterdam, getrouwd met Bert de Jong; samen hebben zij drie zonen Wouter, Jasper and Vincent.

Rinske de Jong  geboren 1 November 1977, zij is dezelfde dag ook overleden.

Wouter Michiel de Jong  geboren. 17 Februari 1979

Jasper Jochem de Jong  geboren 6 Augustus 1981

Vincent Bastiaan de Jong  geboren 9 Februari 1984

 

 

XC. Dirk van Reijswoud, (zoon van IXE) geboren 28 Augustus.1945 te Rotterdam, getrouwd met Ineke van Rossum, geboren 11 November. 1944, Dirk werkt voor het Rotterdamse Gemeentelijk Elektrische Bedrijf, zij hebben één kind.

 

Issue:

1. Marlijn van Reijswoud, geboren 19 December. 1980 te Rotterdam.

 

XD. Hans van Reijswoud, (zoon van IXE) geboren 11 November.1948 te Rotterdam, getrouwd met Ineke Blankenspoor, zij leven momenteel in Garnwerd en hebben één kind.

 

Issue:

1. Luuk van Reijswoud, geboren 30 November. 1978 te Rotterdam.

 

IXF. Karel van Reijswoud, (zoon van VIIIC) geboren 9 September. 1921 te Rotterdam, overleden in1981 getrouwd met Francisca Tutor, geboren 1922.

 

Issue:

1. Els van Reijswoud. Neurenberg  Duitsland

2. Klaus van Reijswoud, (tweeling) geboren 1954 te Neurenberg  Duitsland, volg XE.

3. Peter van Reijswoud, (tweeling) geboren 1954 te Neurenberg  Duitsland, volg XF.

4. Justus van Reijswoud, geboren 1961 te Neurenberg  Duitsland.

 

XE. Klaus van Reijswoud, (zoon van IXF), geboren 1954 te Neurenberg  Duitsland,  Eerste huwelijk met Dinie Braat geboren 11  April.1957 twee kinderen, tweede huwelijk met Petra Leeuwis, geboren 1968.

 

Issue:

1. Louise van Reijswoud, geboren 1979 te Alblasserdam.

Issue:

Damian Huig Piorot, geboren  27 Juli 1996 te Dordrecht.

Quintin Poirot, geboren 21 Juni 2000 te Dordrecht.

 

2. Natanja van Reijswoud, geboren 1981 te Dordrecht.

3. Ricardo van Reijswoud, geboren 1986 te Alblasserdam.

4. Ronald van Reijswoud, geboren 1988 te Sliedrecht.

5. Sonny van Reijswoud, geboren 4 Februari 1990 te Alblasserdam

 

XF. Peter van Reijswoud, (zoon van IXF), geboren 1954 te Neurenberg  Duitsland, getrouwd met Sonja Oliver, geboren 1961.

 

Issue:

1. Stefan van Reijswoud, geboren 1983 te Rotterdam.

2. Michael van Reijswoud, geboren 1989 te Rotterdam.

3. Thomas van Reijswoud, geboren 4 april 1997 of ‘98 

 

IXG. Pieter van Reijswoud, (zoon van VIIIC) geboren 1930 te Rotterdam, overleden op 1 Januari. 1999 te Rotterdam, getrouwd met Geertrui Westenberg, geboren 1931.

 

Issue:

1. Peter van Reijswoud, geboren 14 Februari. 1962 te Rotterdam,

2. Eddie van Reijswoud, (tweeling) geboren 25 Januari. 1965 te Rotterdam, getrouwd 30 Augustus 2002 met Alexandra Louisa Christina Strausz, geboren 15 September 1972 te Rotterdam (gescheiden 8 Januari 2004)

3. Freddie van Reijswoud, (tweeling) geboren 25 Januari. 1965 te Rotterdam.

 

 

 

V111D. Arie van Reijswoud, (zoon van VIIC) geboren 16 April. 1886 te Rotterdam, Sergeant in het derde bataljon bij het Regiment Grenadiers en Jagers (1902-1910), vrijwillig sergeant in de 4th compagnie in de Brigade Grenadiers en Jagers (1914-1917), Arie opgeroepen als dienstplichtig soldaat in het Nederlandse leger op 11 Augustus 1902 tekende een contract voor 8 jaar. Op 21 Februari 1903 kreeg hij de titel van korporaal , en op 23 Mei 1903 ontving hij de werkelijke rang van korporaal. Hij werd overgeplaatst van de instructie compagnie naar het Regiment van Grenadiers en Jagers op 23 Mei 1903, en op 15 November 1904 van daar naar een Onderdeel waar hij discipline werd bij gebracht. Tijdens zijn verblijf in bij dit onderdeel kreeg hij meerdere malen huisarrest, één keer wegens het in slaap vallen op een park bankje een andere keer wegens het niet goed verzorgen van zijn wasgoed. Zijn verblijf bestond uit een klein houtenbed met laden er onder waar hij zijn uniform's kwijt kon. Die hij wel goed verzorgde. Arie keerde weer terug bij het Regiment van Grenadiers en Jagers op 14 Maart 1905. Op 25April 1907 werd hij gepromoveerd naar de rang van sergeant. De Koningin van Nederland was vaak bij ceremonies op het paleis in Den Haag waar Arie diende bij de koning's garde . Arie was gedecoreerd voor de zes jaar trouwe dienst in het leger op 11 Augustus 1908, een foto was gemaakt van hem met zijn toekomstige vrouw op die dag in Den Haag .


Deze decoratie omvatten speciale strepen op zijn kraag. Hij verliet het leger op10 Augustus 1910, toen hij zijn contract had uitgediend. Op 17Augustus 1910 Arie van Reijswoud trouwde in Den Haag, bij het huwelijk nam Arie zijn zoon als wettig kind aan die op dat moment al twee weken oud was. Tussen de tijd van afzwaaien en het uitbreken van de eerste wereld oorlog kon Arie maar moeilijk aan werk komen, alles wat hij wist had hij geleerd in het leger. Tijdens de nationale mobilisatie wegens het uitbreken van de Eerste wereld oorlog en de dreiging vanuit Duitsland (ook al bleef Nederland neutraal) melde Arie zich vrijwillig aan als op 8 September 1914. Omdat hij zich vrijwillig had aangemeld voor onbepaalde tijd kreeg hij een wedde van 150 gulden , een aardig groot bedrag in die tijd. In 1916 had Arie leiding over een compleet garnizoen divisie in Rotterdam. Op 20 Augustus 1917, werd hij eervol ontslagen in de rang van sergeant. Arie van Reijswoud was een meester schermer en in bezit van de onderscheiding van expert van wapens in het leger. Hij was ook een expert in zelf verdediging . Arie ging werken als winkelier en portier na de oorlog in d foto winkel van zijn zoon. Zij dochter Annie nam de meeste foto's mee uit de winkel voordat de Duitsers in 1939 Nederland Binnen vielen. Het is mogelijk dat in de tweede wereld oorlog Arie een officieel uniform droeg ( geen leger uniform) wat voor één is niet bekent. In 1948 verscheen hij op een bruiloft waar de laatste foto's van hem zijn genomen , na deze bruiloft van dit familielid nam hij zijn schoonzoon mee en liet hem zijn werkplaats zien. Arie overleed op 8 Mei 1948 in Rotterdam; zijn kleinzoon Arie Robert van Reijswoud was op de begrafenis van Arie’s 1948, en de verdeling van Arie’s meubels en eigendommen, er was geen testament opgemaakt. Arie van Reijswoud had geen eigen huis, Arie Robert zijn vader kregen niet veel , Arie Robert had graag zijn grootvader’s fiets gekregen maar hij kreeg niets. Arie van Reijswoud eerste huwelijk was op 17 Augustus 1910 met Maria Elisabeth van der Erf, geboren 29 November. 1888 te Den Haag, zei overleed op 7 April. 1929. Maria was een naaister voor de koningin en haar dames, zei werd daar vaak gevraagd als danspartner op officiële bals en officiële gelegenheden waar zij in deze functie Arie heeft ontmoet , zei was ook aanwezig toen Arie zijn onderscheiding kreeg voor zes jaar trouwe dienst in het leger in 1908. getuige bij het huwelijk waren; Johannes van der Erf, slager
, Johanna Arens, J. P. van der Erf, J.W. Stock, W.F. Helm, de stadsgriffier was P. Lorie. Arie de tweede keer met Magdalena Sluyters, geboren 1894, te Rotterdam. Magdalena overleed int Rotterdam op 26 Juli 1977. In 1902 Arie en Elisabeth woonde zij in de Delftsche Laan 62, Den Haag.

 

op de overlijdensakte van Arie van Reijswoud, die is opgemaakt op 10 Mei 1948 dat Arie is overleden op 8 Mei 1948 om 07.30 s, ochtends op 62 jarige leeftijd, zonder beroep. Hij ligt begraven in Rotterdam in graf met het nummer 1730.

 

Wat historische feiten over de Grenadiers en Jagers:

 

De Grenadiers en Jagers regiment, was opgericht door Koning Willem in 1829, met als doel om te dienen onder het wakende oog van de koning. Vanaf het begin was er al een speciale band met het Koningshuis in Den Haag. Door speciaal te zijn uitgekozen om bij het regiment van de Grenadiers en Jagers te mogen dienen genoot je een speciaal aanzien. In 1951 werd een monument onthuld voor diegene die waren omgekomen op het slagveld. Zij worden elk jaar herdacht op 4 mei.

 

Trouwakte van de stad Den Haag, Jaar 1910, No. 1470

 

Bijlage van de trouwakte was gescheiden gehouden maar is verloren gegaan tijdens een bombardement in de tweede wereld oorlog in mei 1945

Vandaag 17 Augustus 1910 verschijnen voor ons, ambtenaar v.d. burgerlijke stand van de gemeente van Den Haag: Arie van Reijswoud, 24 jaar, sergeant, geboren in Rotterdam, woonachtig in deze gemeente, zoon van Arie van Reijswoud en Wilhelmina Rosetta Eringaard, Beide overleden, en Maria van der Erf, leeftijd 21 jaar, naaister van korset, geboren en woonachtig in deze gemeente, dochter van Johannes van der Erf, slager en Johanna Arens, zonder beroep, beide hier woonachtig. Zei hebben gevraagd wettelijk te mogen trouwen, toestemming is gegeven op de 7th en de14th van deze maand. Zei hebben beiden aan elkaar verklaard , als in de weet staat geschreven, dat wij , in naam van de wet, en hen wettelijk te trouwen. Het pas getrouwde koppel heeft verklaard , dat er een kind is geboren op de 8 mei 1910 met de naam Arie, registreert in het register als de zoon van Maria van der Erf, die zij erkennen als hun kind. Bij deze gebeurtenis was aanwezig als getuigen Johannes Petrus van der Erf, leeftijd 22 jaar, kruidenier , broer van de bruid, uit Den Haag, Jan Willem Stork, leeftijd 25 jaar, vertegenwoordiger, uit Den Haag, Willem Frederick Helm, leeftijd 30 jaar, schoenmaker , uit Rotterdam, Pieter Lorie, leeftijd 28 jaar, zonder beroep, uit Den Haag. Na het lezen van dit document werd deze ondertekend door de ouders en getuigen.

 

Om bij het Regiment te behoren moest Arie vrijgezel zijn, In zijn Jagers uniform zag hij er uit als een moderne commando.  Maria van der Erf een naaister voor de Koningin en haar gevolg in 1910, ofschoon Arie probeerde de relatie geheim te houden van het leger maar moest toch uit het regiment , omdat bijna iedereen het wist van Arie en Maria ondertussen was Maria ook in verwachting geraakt.Arie vond het moeilijk om werk te vinden tot het uitbreken van de eerste wereld oorlog. 

Issue:

1. Arie van Reijswoud, Bob, geboren 8 Mei 1910 te Rotterdam, volg IXH.

2. Johanna Geertruida van Reijswoud, Annie, geboren 22 Februari. 1915 te Rotterdam, getrouwd in 1942 met Emile Alphonse Leidelmeyer, geboren 2 Oktober. 1912. Zei hadden één kind , Emile Richard Alphonse Leidelmeyer geboren 2 September. 1945. Zei leefde in Den Haag. tante Annie overleed 6 Januari. 1999, te Den Haag. zei had een grote collectie van oude foto's van de "van Reijswoud" familie, één foto van haar grootvader was gegeven aan Duncan van Reijswoud, deze foto heeft een groot aantal jaren bij Aaltje’s in het raamkozijn gestaan. Tante Annie vertelde dat haar vader op zondag om 11uur altijd naar haar oma Aaltje. Ook broers en zussen van haar vader kwamen vaak op bezoek. Tante Annie had een foto van Aaltje met twee kinderen, Neeltje en Willem. Tante Annie bezocht Almelo in 1923 en ging op visite bij deze tak van de familie .

3. Elizabeth Wilhelmina van Reijswoud, Bep, geboren 12 Mei 1921 te Rotterdam, in de oorlog van 1939 – 1945 haar huis was opgeblazen door een  V2 raket terwijl zei haar zuster aan het bezoeken was, zei trouwde eerst in 1947 met Anne Louis Philipe Leidelmeyer, geboren 29 Mei 1909, Één kind, Ingrid Sylvia Leidelmeyer, geboren 9 Oktober. 1950, Bep trouwde als tweede in Januari. 1956 met Willem Dirk Bodewitz. Één kind, Wibertus Dennis Bodewitz, geboren 1 April. 1956, Bep verhuisde naar België , verder geen gegevens.

4. Wilhelmus van Reijswoud, Will, geboren 17 Juli. 1925 te Rotterdam, volg IXI.

 

In de tweede wereld oorlog 1939 – 1945 breek de "van Reijswoud" familie voorgoed uit elkaar; De eens zo hechte familie verliezen elkaar uit het oog. Voor de oorlog wist iedere "van Reijswoud" van elkaars bestaan. maar zins 1939 zijn de familie banden verloren gegaan. Maar zins het begin van dit onderzoek in 1989 zijn vele familie banden weer aangehaald.

 

IXH. Arie van Reijswoud, (zoon van VIIID) Bob, geboren 8 Mei 1910, te 's-Gravenhage, (zijn ouder hebben hem aangemeld op hun huwelijksakte op17/5/1910) hij was dienstplichtig in het Nederlandse leger ,in the 22 infanterie
 Regiment als een machinegeweer schutter in compagnie 2. Arie Hij was nog in actieve dienst tijdens het uitbreken van de tweede wereld oorlog tot Mei 1940, Helaas net voor het verlopen van zijn dienstplicht werd hij tijden de eerste aanval van de Duitser met zijn hele regiment gevangen genomen , hij werd gedwongen te werken voor de Duitsers in Kassel, duistland voor de rest van de oorlog . Zijn zoon herinnerd nog de eerste bombardement, voor Cornelia van Reijswoud – Kok keek uit het raam naar Rotterdam en huilde, Zei dacht dat haar man en familie waren omgekomen zei woonde recht onder het bombardement,dit was de eerste keer dat  Arie Robert zijn moeder zag huilen.tijden de oorlog was het leven zwaar er was geen elektriciteit en moesten de lange koude winter zien door te komen , in die tijd was koken als er voedsel was bijna onmogelijk.

 

Cornelia’s vader Wim Kok kon met één kooltje en een rietje om et vuur aan te houden koken.  De Duitse V2 raketten hadden alle ramen in bijna alle huizen van Rotterdam er uitgeblazen, zo in de winter was het binnen even koud als buiten . Cornelia van Reijswoud en haar familie waren erg arm en konden allen het minimale veroorloven. Arie keerde terug na de oorlog en heeft zijn uniform weggegooid en gezworen het nooit meer te dragen, hij was ontslagen uit dienst in de rang van soldaat in Juli 1952, na het vervullen van zijn dienstplicht.  In 1948 na het overlijden van zijn vader ging hij scheiden; Cornelia Kok had deze scheiding aangevraagd welke in 1952 werd voltrokken. Cornelia Kok was verplicht tot het grootbrengen van de vier kinderen . Arie werd later een Opticien in Delft, hij werkte aan optische apparatuur zoals röntgenscanners voor ziekenhuizen. Dit werk deed hij voor ongeveer 30 jaar. Dit werk was waarschijnlijk van zo'n belangrijk en geheim , hij was betrokken bij het ontwikkelen en fabriceren van deze instrumenten.hij overleed op 21 Februari. 1989 te Rotterdam. Arie trouwde eerst met Cornelia Trijntje Kok, geboren 29 September. 1908, overleden 6 April.1993, gescheiden 1948, zijn tweede huwelijk was met Cornelia Koogje, geboren 3 November.1922, in de periode 1994 – 2000 woonde zei in Rotterdam.

 

Gemeente huis Rotterdam:

 

Vandaag 15 Februari.1933 verschijnen voor mij, ambtenaar van de burggelijkstaand, in het gemeentehuis, om samen in het huwelijk te treden. Arie van Reijswoud leeftijd 22 jaar, opticien, geboren te Den Haag, zoon van Arie van Reijswoud leeftijd 46, vertegenwoordiger, woonachtig in Rotterdam en Maria van der Erf, overleden, en Cornelia Trijntje Kok leeftijd 24, zonder beroep, geboren en hier woonachtig, dochter van Willem Hendrik Kok leeftijd 49, verzekeringsagent , hier woonachtig en Trijntje Kleyenburg overleden. de vader van de bruidegom en de vader van de bruid geven toestemming. Er is toestemming gegeven voor dit huwelijk op 4 Februari. 1933. Ik heb het paar gevraagd of zei beide akkoord gaan met de door de wet opgedragen regels en zei beide gingen akkoord. na dit antwoord verklaarde ik beide in de naam der wet getrouwd.

 

Getuigen waren: Adriana Kok leeftijd 41, griffier, tante van de bruid, Magdalena Sluyters leeftijd 38, zonder beroep, beide hier woonachtig
 

 

 

 

 

Oorspronkelijke brief geschreven door Arie van Reijswoud op11 November 1984 te Spijkenisse:

 

Kleinzoon Duncan

 

Jou grootvader is een oude man, hij is al 12 jaar een invalide .Ik ben er blij met de brief die ik van jou heb mogen ontvangen .In de oorlog van 1940 – 1945 is er veel verloren gegaan, ik probeer in het engels terug te schrijven (wat ik na 63 jaar nog van school kan herinneren) het is niet meer zo goed mijn kleinzoon

 

 Wat ik al aangaf is er in de oorlog veel verloren gegaan zoals bezittingen en papieren.Zo moet ik afgaan wat ik nog herinner van wat mijn ouder mij verteld hebben.mijnvader (jou overgrootvader) was een officier in de Grenadiers en Jagers Korps, Opgericht bij Koning Willem 2. De Grenadiers grote kerels, in die tijd de Jagers (vandaag commando’s) waren stoere kerels, zij moesten vrijgezel zijn en moesten een specialiteit hebben , in die tijd een wapen

Jou overgrootvader was een meester in wapenen .Dit leger korps diende als bewakers van het koninklijke huis en erewacht officieren werden gevraagd bij officiële gelegenheden en op bals als danspartners. De Koningin en haar hofdames werden geholpen door dienstmeisjes en costumière (naaisters) tijdens deze gelegenheden. Één van deze costumière werd jou overgrootmoeder.

In 1910 werd ik geboren en moest mijn vader het leger verlaten. Na het huwelijk vond hij het moeilijk om werk te vinden, hij wist eigenlijk maar weinig allen wat hij in het leger had geleerd.mijn ouder hadden het heel zwaar in deze tijd tot 1914 toen de eerste wereld oorlog uitbrak en hij een baan als instructeur in het leger voor 6 jaar, Hierna ging hij in zaken tot zijn dood in 1948. (geboren 1886 – 1948 A. van Reijswoud).

Mijn grootvader overleed op de dag dat ik geboren ben op 8 Mei 1910.Al wat ik weet over hem is dat hij een gelovige man was en strikt in het opvoeding van zijn familie, hij was een harde werker, De generatie voordat leefde in de tijd van de Franse bezetting, Napoleon Regeerde de Nederlanders, deze man Napoleon verplichte iedere inwoner van het land zich te laten registreren in een bevolkingregister, De mensen moesten voor een Franse magistraat komen die hun voornaam en achternaam opschreef in het register, wegens de taal verschillen werden vele namen verkeert gespeld en opgeschreven.

Zo is de naam Reijswoud ontstaan door een spelfout van de originele naam Renswoude, die naam hoorde bij een ridderschap uit de 16 eeuw. dit is alles wat mijn ouder wisten. Nu spel je jou naam weer anders Reyswoud, dit is weer een nieuwe tak van de familiestamboom

 

 

Issue van Bob’s eerste Huwelijk:

1. Elizabeth Trijntje van Reijswoud, Elly, geboren 19 Januari 1934 te Rotterdam, volg EVR.

2. Cornelia Forra van Reijswoud, Kitty, geboren 5 Mei 1935 te Rotterdam, getrouwd met Gerardus Boskamp. Zei hebben één zoon, volg CF1. Kitty is gescheiden in 1991 Gerard Boskamp verhuisde naar New York, Amerika en Kitty gebruikt nu haar meisjes naam van Reijswoud.

3. Arie Robert van Reijswoud, Bob, geboren 11 Februari. 1937 te Delfshaven - Rotterdam, volg XG.

4. Forra Cornelia van Reijswoud, Floor, geboren 26 September.1947 te Rotterdam, getrouwd met Jan M. Veltman, in de periode 1980 - 2000 waren zij woonachtig in Den Bosch met twee kinderen , Nanette and Jerone.

 

Issue from Bob's second marriage:  

1. Richard Koogje, geboren 2 Juli.1951 te Rotterdam, telefoon engineer, getrouwd 8 Augustus. 1978 te Spijkenisse met Tonny Cornelissen, geboren 6 Juni. 1956 te Rotterdam, haar beroep; fijne poppenmaker , onderwijzeres, bloemist.  Richard en Tonny zijn woonachtig in Rotterdam. Issue: Lucas Koogje, geboren 9 December. 1992 te Spijkenisse, Nederland

2. Otto van Reijswoud, geboren 11 Mei 1956, te Rotterdam woonachtig in Rotterdam, beroep; werktuigkundig

 

CF1. Eddy Boskamp, geboren 12 Augustus 1955 te Rotterdam, getrouwd 18 December. 1984 met Ingrid Schmitz, geboren 30 December. 1963. Ed is een nucleaire wetenschapper. deze familie emigreerde naar Amerika in 1989.

 

Issue:

1. Marloes Boskamp, geboren 15 April. 1986 te Eindhoven, Nederland
 

2. Sandra Boskamp, geboren 29 September. 1987 te Eindhoven, Nederland

3. Lisa Boskamp, geboren 22 Oktober. 1990 te Connecticut, Amerika.

4. Thijs Benjamin Boskamp, geboren 5 September. 1996 te Milwaukee, Amerika.

 

EVR. Elizabeth Trijntje van Reijswoud, Elly, geboren 19 Januari. 1934 te Rotterdam, getrouwd 15 April. 1953 te Rotterdam, met Reinderd Cornelis David Schuurman, Rein, geboren 8 Juli. 1931 te Amsterdam, deze familie verhuisde naar Sidney, Australië in 1965. Rein werkte in een militaire fabriek in Nederland aan de F104 Star fighter vliegtuig, Ook hij heeft zijn dienstplicht vervuld in het Nederlandse leger.

 

Issue:

1. John Schuurman, geboren 30 September. 1953 te Rotterdam, volg JS.

2. Robbie Schuurman, geboren c. 1956. Jong overleden, in Rotterdam.

3. Ronald Schuurman, Ron, geboren 19 Februari. 1962 te Rotterdam.  Ron gaat trouwen met zijn verloofde Tina in Ohio in April 2003.

 

JS. John Schuurman, geboren 30 September. 1953 te Rotterdam, verhuisd 1965, naar Sydney, Australië, getrouwd in 1979 met Sue Graham, geboren 26 Augustus. 1953 te Melbourne, Australië.

 

Issue:

1. Samantha Schuurman, geboren 11 Juli. 1980 te Penrith, Sydney, Australië.

2. Emma Schuurman, geboren 11 Oktober.1982 te Wahroongah, Sydney, Australië

 

XG. Arie Robert van Reijswoud - Reyswoud, (zoon van IXH) Bob, geboren 11 Februari. 1937, te Delfshaven - Rotterdam, hij kan zich het geluid van zijn kinderwagen nog herinneren in de straten van  Delfshaven, Hij ging naar Minerva School te Rotterdam en brak zijn been toen hij 9 jaar oud was. Tijdens de tweede wereld oorlog verhuisde hij voor twee jaar in de periode 1943-1944 naar Makkum, Friesland, hij verbleef daar op een klein groenten verbouwende boerderij bij Ale en Jelle Doelen, Wie Bob of Robbie in die tijd oom en tante noemde ook al waren zijn niet familie van elkaar. Hij reisde alleen met een speciale brief voor zijn moeder terug naar Rotterdam dit deed hij om de paar maanden Dit gebeurde meestal met de trein maar een reis werd gemaakt met paard en wagen en was één van zijn langere reizen. Op de boerderij was een klein winkeltje waar Robbie hielp.Na de oorlog ging hij verder leren en op de leeftijd van 15 jaar scheepte hij in op het opleidings schip Nederlander, zeeman's school ,hij werkte op de volgende schepen en stoomschepen s.s/m.s Alchiba 4 April. 1952 tot 25 Juni. 1953, s.s/m.s Aldabi en Alhena 26 Juni. 1953 tot 23 April. 1954, en op de s.s/m.s Alhena tot 20 Juli. 1954, Ontslagen 13 Augustus. 1954, verhuisde in 1955 naar Sydney, Australië, waar hij als elektricien werkte , werd Australische burger in 1963, Bob werkte eerst in Australië in een graanmolen zijn eerste huis was in de St. Marks Avenue in Randwick.

 

Bob was directeur van zijn eigen fabriek waar juwelen werden gemaakt 1965 tot 1985, later had hij de leiding over een klein chocolade distributiecentrum en een bakkerij in de jaren negentig, hij was ook een amateur property developer en renovator, hij en een paar vrienden zongen op de plaats waar de Opera House werd gebouwd. Bob ontmoete in zijn flat in 1963 Elizabeth Dunn, hij trouwde op 2 April.1964 te Lindfield met Elizabeth Jean Haldane Dunn, Liz, geboren 13 Juni. 1938 in East Melbourne, gedoopt 13 November 1938, in Melbourne. Liz was een computer adviseur van beroep , van 1999 tot 2001 was zei een controleur voor een groot Australië’s bedrijf. In de jaren zeventig Bob en Liz woonde in Killara, in late jaren tachtig leefde zei op Palm Beach en Allambie Heights en midden de jaren negentig woonde zei in de Blue Mountains waar zei beiden van hun pensioen genieten in Wentworth Falls.

 

Issue:

1. Ruigaard Arie van Reijswoud, geboren 22 Maart. 1966, volg GAI.

2. Duncan Thomas van Reijswoud, geboren 22 Januari. 1969, in de Moresby hospitaal in Ziende, schoolgaande op de KNO Gamma School. Computer expert & magazijnmedewerker. Ik bezocht Renswoude in 1990 ondertussen in Nederland heb ik een paar interessante ontdekkingen gedaan over de familiestamboom van Reijswoud, Dat jaar heb ik mijn verjaardag gevierd in Nederland en heb ook een bezoek gebracht aan de Grenadiers en Jagers legerbasis en Den Haag, als laatste stopte ik bij het koninklijke huis en mijn groottante Aunty. Ik trouw in Wentworth Falls op 15 Maart. 2003 Elizabeth (Lilly) geboren 1970. Sri Suniarti, is lerares in talen van Bandung Indonesië. ik bestudeer de familiestamboom sinds 1987 en ontdek nog staats nieuwe dingen.

 

XGI. Richard Arie van Reyswoud, (accountant) geboren 22 Maart. 1966 in de Royal North Shore hospital in Sidney, schoolgaande op de Knox Grammar School en Wollongong University, getrouwd met Jillian Turner, geboren 15 Juni. 1963 in Naracoorte, South Australië. Richard is op het ogenblik een financiële controleur voor een beleggingsfirma en een actieve medewerker van een kerk. Op het ogenblik wonen Richard en Jill in Belrose, Sydney sinds 1996.

 

Issue: 

1. Hayden William Arie van Reyswoud, geboren 26 Mei 1994 in Fox valley Road Wahroonga, gedoopt, 31 Juli. 1994 in East Killara, Uniting Church, Sydney.

2. Lauren Eileen Elizabeth van Reyswoud, geboren 29 Maart. 1996 in Fox valley Road Wahroonga, gedoopt 23 Juni 1996 in East Killara, Uniting Church, Sydney.

3. Kimberley Ellen Fay van Reyswoud, geboren 6 December. 1998 in Fox valley Road Wahroonga.

 

IXI. Wilhelmus van Reijswoud, (zoon van VIID) Will, geboren 17 Juli. 1925 te Rotterdam, overleden 15 Januari.1993 te Rotterdam, getrouwd met Pieternella Willemina Philips, Willy, geboren 1929. Will zat in het Nederlandse verzet tijdens de tweede wereld oorlog ; later was hij sergeant in het Nederlandse leger . zijn beroep na het leger is niet bekent.

 

Issue: 

1. Maria Elizabeth van Reijswoud, Bep, geboren 26 April 1949, getrouwd met Henk Verbrugge. Issue: Angelique geboren 13 Maart. 1972 en Sharon geboren 3 Februari. 1975.

2. Anna Cornelia Maria van Reijswoud, Anneke, geboren 22 Februari. 1953, getrouwd met Derk Boerma. Issue: Albert geboren 7 Maart. 1977 en Willy geboren 12 Augustus. 1979.

3. Arie van Reijswoud, Aad (tweeling) geboren 3 Maart. 1954, volg XH.

4. Johanna Lambertha van Reijswoud, Joke, (tweeling) geboren 3 Maart. 1954 getrouwd met...........

Martin van Leeuwen. Issue: Marielle geboren 5 Juli. 1976.

 

XH. Arie van Reijswoud, (zoon van IXI) (tweeling) Aad, geboren 3 Maart. 1954, te Rotterdam, sergeant in de Nederlandse Militaire Politie  , detective sergeant (Vingerprint specialist) voor Interpol - Internationale Politie, werkt om moorden op te lossen in Nederland en Europa, later in 1990 Aad was hij Treininspecteur bij de Nederlandsche spoorwegen in Rotterdam ,opsporen van internationale fraude, eerst getrouwd met Wendy van der Ende, tweede keer getrouwd op 24 September. 1993 in Rijnswaterstraat 11 Rotterdam – Kralingen met Marja Visser.

 

Issue: 

1. Rudy van Reijswoud, geboren 7 September. 1982, te Rotterdam.

2. Kimberly van Reijswoud, geboren 26 December. 1986, te Rotterdam.

 

VIIIE. Willem van Reijswoud, (zoon van VIIC) geboren 22 Februari. 1903 te Rotterdam, machinist bij de Nederlandse spoorwegen , overleden op 15 Juni. 1970 te Alkmaar, getrouwd op 16 December. 1926 in Velsen met Trijntje Catharina Postma, geboren 18 Maart. 1907 te Velsen. Overleden 23 September 2000 te Alkmaar

 

Issue:

 

1. Willy van Reijswoud, geboren 22 Oktober. 1947 in Alkmaar, Elekrotechnische Ondernemer ( Gepensioneerd) getrouwd op 20 Mei 1969 in Vlaardingen met Margaretha Adriana Grooters. Geboren 2 Maart 1949 te Delft.

 

Issue:

1. Robert van Reijswoud, (Rob) geboren 29 December.1972 in Alkmaar, Afgestudeerd aan de universiteit van Twente in Enschede, Meestergraad in Economie en Sociologie, Directeur stads ontwikkeling en beheer te Enkhuizen, getrouwd 14 Februari. 2000 met Marjan Hendika Smit, geboren 8 Februari. 1972. Rob en Marjan hebben een dochter Verena Catharina van Reijswoud, geboren 30 September. 1999. woonachtig in Westerland (Wieringen)

 

VB. Marcelis van Renswoud - van Rijnswoud - van Rijnswout, (zoon van IVA) gedoopt 10 Januari. 1768 in Delfshaven, Rotterdam (getuigen was Aaltje van Rijnswou), Jongman van Rotterdam 1799, melkboer van beroep, overleden 17 Maart. 1843, getrouwd 16 Juni. 1799 te Rotterdam (publicatie van het huwelijk 2 Juni) met Maria van der Does.

 

Deze familie leefde in Rotterdam in de Nieuwstraat in de periode 1800 tot 1811.

 

Issue:

1. Otto van Renswoud, geboren 29 Maart. 1800 te Rotterdam, gedoopt Rotterdam 6 April. 1800 (getuigen Grietje Lagerwaard), overleden 22 Juni. 1800 te Rotterdam.

2. Anna van Renswoud, geboren 23 September. 1801 te Rotterdam, gedoopt Rotterdam 4 Oktober. 1801, waarschijnlijk getrouwd in Rotterdam op 1 November. 1826 met N.N. Vermeij. Issue niet bekent. 

3. Margarita (Margaretha) van Renswoud, geboren 28 Januari. 1804 te Rotterdam, gedoopt 12 Februari. 1804, waarschijnlijk getrouwd in Rotterdam op 5 Mei1824 met N.N.Linders.

Issue niet bekent

4. Jannetje van Renswoud, geboren 14 December. 1805 te Rotterdam, gedoopt 19 December. 1805 te Rotterdam, waarschijnlijk getrouwd in Rotterdam op 25 November. 1835 met N.N. van der Does. Issue niet bekent

5. Otto van Renswoud/Renswoude /Rijswoud, geboren 1 Februari. 1808 te Rotterdam, volg VIB.

6. Jan van Renswoud, geboren 4 Februari. 1811 te Rotterdam, gedoopt in Rotterdam 21 April. 1811, overleden voor 1820.

7. Jan van Renswoud - van Renswoude, geboren 30 Oktober. 1820 int Rotterdam, volg VIC.

 

VIB. Otto van Renswoud - van Renswoude - van Rijswoud, geboren 1 Februari. 1808 te Rotterdam, gedoopt in Rotterdam 16 Februari. 1808 (getuigen Dirktie van der Does), melkboer, winkelier, overleden 23 Maart. 1888 te Rotterdam, getrouwd 3 Mei 1837 te Rotterdam met Barbara Verboom, geboren 1818, overleden 26 Januari. 1888 te Rotterdam.

Zei woonde in de Kipstraat K 141 Rotterdam in 1843.

 

Issue:

1. Marcelis van Renswoude - van Rijnswoud, geboren 5 Augustus. 1843 te Rotterdam, volg VIID.

 

VIID. Marcelis van Renswoude - van Rijnswoud, geboren 5 Augustus. 1843 te Rotterdam, getrouwd 23 April. 1873 te Rotterdam met Margaretha Elizabeth Zuijdam, geboren 1846 overleden 7 September. 1894 te Rotterdam. De naam van Rijnswoud was gebruikt op hun huwelijksakte

 

Issue:

1. N.N van Renswoude, (tweeling) geboren 19 Februari. 1874 te Rotterdam, overleden 16 Maart. 1874 te Rotterdam.

2. N.N van Renswoude, (tweeling) geboren 19 Februari. 1874 te Rotterdam, overleden 16 Maart. 1874 te Rotterdam.

3. N.N van Renswoude, (een zoon die was doodgeboren) 18 Februari. 1876 te Rotterdam.

4. Alida Philipinna van Renswoude, geboren 22 Maart. 1878 te Rotterdam, overleden 7 April. 1879 te Rotterdam. 

5. Barbara van Renswoude, geboren 1879 te Rotterdam, overleden 25 Augustus. 1879 te Rotterdam.

6. N.N van Renswoude, (een zoon die was doodgeboren) 1 November. 1880 te Rotterdam.

 

VIC. Jan van Renswoud - van Renswoude, (zoon van VB) geboren 30 Oktober.1820 te Rotterdam, winkelier, eigenaar van een margarine fabriek , overleden 21Mei 1896 te Rotterdam, eerste keer getrouwd op 6 Oktober. 1847 te Rotterdam met Alida Maria Woudenberg, geboren 4 Januari. 1824 te Rotterdam, tweede huwelijk 10 Mei 1854 te Rotterdam met Johanna Jacoba van Aart, geboren 1823 te Rotterdam, overleden 16 Februari. 1867 te Rotterdam, derde keer getrouwd op 1 Oktober. 1868 te Rotterdam met Jannigje van den Engh, geboren 1837, te Rotterdam, overleden 6 Juni. 1898 te Rotterdam. Er was één kind uit het eerste huwelijk, één uit het tweede huwelijk en twee uit het derde huwelijk .

 

Issue:  

1. Maria Anna van Renswoude, geboren 1851 te Rotterdam, overleden 11 Februari. 1894 te Rotterdam, getrouwd 21 Augustus. 1886 te Rotterdam met N.N Gieseler.

2. Johannes Jacobus van Renswoud, geboren 1865 te Rotterdam, volg VIIE.

3. Marcelis van Renswoud, geboren 1869 te Rotterdam, erfde samen met zijn halfbroer de margarine fabriek , overleed 10 Jan. 1897 te Rotterdam.

4. Jan Pieter Otto van Renswoude, geboren 30 Oktober. 1871 te Rotterdam, overleden 18 Maart. 1872 te Rotterdam.

 

VIIE. Johannes Jacobus van Renswoud, (zoon van VIC) geboren 1856 te Rotterdam, erfde samen met zijn halfbroer de margarine fabriek, de fabriek had de naam J. van Renswoud en zoon, overleden 26 April. 1910 te Rotterdam, getrouwd 27 Augustus. 1886 te Rotterdam met Geertruida Hulsinga, geboren 1864, overleden 2 September. 1934 te Scheveningen.

 

Issue: 

1. J.M van Renswoud.  Waarschijnlijk geboren in 1887 te Rotterdam.

2. A. van Renswoud. Waarschijnlijk geboren in 1890 te Rotterdam.

3. J.J van Renswoud, getrouwd met Jiles Arend van Dalen. (1883-1936).

4. Maurits Pieter Willem van Renswoud, geboren in 1904, volg VIIIF.

 

VIIIF. Maurits Pieter Willem van Renswoud, (zoon van VIIE) geboren 1904, overleden 8 Juni. 1954 te Wassenaar, getrouwd 7 Juni. 1925 te Scheveningen met G.P van Renswoud, na het overlijden van haar man is zei verhuist in (1954) naar Californië samen met haar zoon.

 

Issue:   

1. Marcelis van Renswoud, geboren 2 November. 1926 te ‘s-Gravenhage, verhuist naar de the United States of America, woonachtig in Californië sinds 1954.

 

IVB. Cornelis van Renswoude - van Rijnswou, (zoon van III) gedoopt 2 Mei 1739 in Bleiswijk, begraven 27 Januari. 1803 te Voorschoten, getrouwd 25 Augustus. 1771 in Wilsveen met Pleuntje Warmenhoven, geboren 26 Augustus. 1738 te Zevenhuizen, begraven Augustus 1799, te Voorschoten.

 

Issue:

1. Anna Elizabeth van Rijnswouw, gedoopt 9 Oktober. 1774 te Voorschoten.

2. Marcelis van Rijnswouw, gedoopt 2 Maart. 1783, volg VC.

3. Johannes van Rijnswouw, gedoopt 25 Januari.1778 in Voorschoten, volg VD.

 

VC. Marcelis van Rijnswouw, (zoon van IVB) gedoopt 2 Maart. 1783 te Voorschoten, helper in een graanmolen, getrouwd 17 Maart. 1816 in Overschie met Jacoba van Dorp, geboren 1793, te ‘s-Gravenhage.

 

Issue:  

1. Leendert Cornelis van Renswoude, geboren 15 April. 1817 in Overschie, volg VID.

 

 

VID. Leendert Cornelis van Renswoude, (zoon van VC) geboren 15 April. 1817 te Overschie, timmerman, overleden 28 Juli. 1894 te Rotterdam, getrouwd 17 April. 1846 in Charlois met Ingetje Blok, geboren 6 Juni. 1822 te Charlois, overleden 19 December. 1882 te Charlois.

 

 

 

 

Issue:  

1. Marcelis van Renswoude/Rijnswoud, getrouwd 20 Mei 1875 te Charlois met J.C Lindhout.

2. Willem van Renswoude/Rijnswoud, getrouwd 5 Juni. 1872 te Rotterdam met Maria Jacoba Brenkman.

3. Johannes van Renswoude, geboren 22 Maart. 1854 te Charlois, volg VIIF.

 

VIIF. Johannes van Renswoude, (zoon van VID) geboren 22 Maart. 1854 te Charlois, overleden 1 September. 1934 te Rotterdam, getrouwd 16 Juni. 1892 te Charlois met Adriana Johanna Baaij, geboren 29 Juli. 1867 te Tholen, overleden 6 Juni. 1951 te Rotterdam.

 

Issue: 

1. Ingetje van Renswoude, getrouwd 2 April. 1913 te Rotterdam met Leen Schouten.

2. Dina A. van Renswoude, Dien, getrouwd 23 September. 1914 te Rotterdam met Bas van der Wel.

3. Leendert Cornelis van Renswoude, timmerman, getrouwd 13 Juli. 1921 te Rotterdam met J. Rollof.

4. Cato van Renswoude, getrouwd Nico Versluys.

5. Nico van Renswoude, getrouwd Toos Swaal.

6. Marcelis van Renswoude, geboren 2 September. 1900 te Rotterdam, volg VIIIG.

7. Ariaantje van Renswoude, Sjaan,  getrouwd 28 November. 1928 te Rotterdam met Aart Mastenbroek.

8. Jacoba J van Renswoude, getrouwd 18 Juni. 1930 te Rotterdam met Dien van Gengelen.

9. Engelien van Renswoude, getrouwd Arie Luyt, zei zijn de ouder van Cathy Janse wie de schoonzus is van Reinderd Schuurman wie getrouwd is met Elizabeth Trijntje van Reijswoud - tante van Duncan van Reijswoud. Engelien en Arie hebben een dochter genaamd Engelina Luyt geboren 7 April. 1937.

 

 

VIIIG. Marcelis van Renswoude, (zoon van VIIF) geboren 2 September. 1900 te Rotterdam, getrouwd 25 September. 1929 te Rotterdam met Johanna van Monster, geboren 26 Oktober. 1908.

 

Issue:

1. Johannes van Renswoude, geboren 26 Maart. 1937, volg IXJ.

2. Adrianus van Renswoude, geboren 30 Augustus. 1940.

3. Bett Ann van Renswoude, getrouwd Bertus Wijmans.

 

IXJ. Johannes van Renswoude, (zoon van VIIIG) geboren 26 Maart. 1937, Schoolhoofd van de Mavo school in Oude Tonge, getrouwd Matt Itta Urban, geboren 26 Juli. 1938.

.

Issue:

1. Johanna Ella van Renswoude, geboren 2 Juni. 1962 te Middelharnis.

2. Anita van Renswoude, geboren 8 Augustus. 1964 te Middelharnis.

 

 

 

 

VD. Johannes van Rijnswouw, (zoon van IVB) gedoopt in Voorschoten 25 Januari.1778, timmerman, verhuist naar Leiderdorp in 1810 toen naar Oegstgeest in 1815, overleden in Sloten in de periode 1858 tot 1869, getrouwd 17 Mei 1807 in Zoeterwoude met Dirkje Bagman, geboren te Amsterdam 1778, overleden Oegstgeest 30 Oktober. 1843. Dirkje was een dochter van Jacob Bagman en Magdalena van der Tas.

 

Issue:

1. Jacob van Rijnswou, geboren 14 Mei 1807 te Leiderdorp, timmerman, overleden 19 Oktober. 1869 te Oegstgeest, eerste huwelijk met Jannetje van Delft, geboren, 22 Maart. 1805 te Rijnsburg , naaister, overleden in Oegstgeest 31 Maart. 1843, tweede huwelijk et Oegstgeest 10 Mei 1849 met Jannetje Verstraaten, geboren Leiden 4 Maart. 1817, dienstmeisje, overleden Leiden 8 Februari. 1903. Er was één kind uit het eerste huwelijk genaamd Antje van Rijnswou, geboren 2 Mei 1835 te Oegstgeest, overleden 17 Maart. 1900 te Leiden.

Antje van Rijnswou getrouwd 8 Augustus 1866 te Leiden met Jan van Eyk, geboren 25th Juni. 1839 te Leiden; hij was een meubelmaker en maakte kleinfijn houtwerk. Jan van Eyk overleed op 10 December. 1914 te Leiden; hij was de zoon van Jacob van Eyk een timmerman, en Janna Catharina Kaak.

2. Johannus van Rijnswou, geboren 7 Januari. 1812 te Leiderdorp, volg VE.

3. Dirkje van Rijnswou/Rhijnswou, geboren 10 Juni. 1814 te Leiderdorp.

4. Pleuntje van Rijnswou/Reijnswoude, geboren 25 Juni. 1816 te Oegstgeest.

5. Marcelis van Rijnswou/Rhijnswou, geboren 13 Augustus. 1818 te Oegstgeest.

6. Joanna Elisabeth van Rijnswou, geboren 8 Oktober. 1820 te Oegstgeest.

7. Cornelis van Rijnswou, geboren 17 Maart. 1823 te Oegstgeest.

 

VE. Johannis/Johannus van Rijnswou, (zoon van VD) geboren 7 Januari. 1812 te Leiderdorp, arbeider te Leiderdorp, overleden 24 Augustus 1893 te Zoeterwoude, getrouwd 24 Mei 1844 met Trijntje Reinksma, geboren 17 Maart. 1822 te Lemmer, zonder beroep, overleden 2 Februari. 1909 te Lemmer.

 

 

Vandaag 24 Mei 1844 verschijnen voor gemeente van Oegstgeest en Poelgeest, gemeente Leiden in de provincie van Zuid Holland Om in het huwelijk te treden Johannis van Rijnswouw, leeftijd 32, arbeider, geboren in Leiderdorp en hier woonachtig, zoon van Johannes van Rynswouw, timmerman assistent, woonachtig in Oegstgeest en Dirkje Baggeman, overleden, en Trijntje Reinksma, minderjarig, zonder beroep, leeftijd 22, geboren te Lemmer en woonachtig in Warmond, dochter van Rienk Coerts Reinksma en Antje Aants Feenstra, beide overleden.

 

Er is geen bezwaar gemaakt tegen dit huwelijk, Twee aankondigingen hebben plaats gevonden; de eerste Zondag 7 April. 1844 en de tweede op Zondag 14 Mei 1844, de eerste te Lemmer en de tweede in Warmond, in de aankondiging stond ;

1.      Geboorte plaats

2.      Geboorteakte van de bruid en bruidegom.

3.      Overlijdensakte van de ouder van de bruid.

4.      Overlijdensakte van de grootmoeder van de bruid van de moeder vaders kant.

5.      Toestemming van de voogd van de bruid , opgemaakt op 1 Mei van dit jaar.

De vader van de bruid, zwoor onder ede dat het onmogelijk was een overlijdensakte van de grootvader te krijgen omdat deze overleden voor dat de officieel register was geïntroduceerd. En zowel de bruid als bruidegom verklaren dat op 18 April 1844 een kind was geboren, Vrouwelijk, en staat ingeschreven in deze gemeente, beide erkennen het als hun kind. Na dit te hebben voorgelezen en beiden hun rechten te hebben vertelt verklaar ik in de naam der wet beide met elkaar getrouwd. Getuigen waren:

Wouter Blokland, arbeider leeftijd 26 hier woonachtig.

Gerrit Blokland klokkenmaker leeftijd 67 woonachtig in deze gemeente.

Jacobs Edelman Schoenmaker leeftijd 65 woonachtig in deze gemeente.

Heenrit Robbert de Meer, geen beroep leeftijd 27 hier woonachtig.

 

Getekend door de bovengenoemd getuigen en man en vrouw. 

 

 

Issue:

1. Antje van Rijnswou, geboren 18 April 1844 te Oegstgeest, overleden 14 November 1914 te Leiden, getrouwd met Cornelis Lambertus Van Den Berge, geboren 20 December 1841 te Oosterland, overleden na 1914, de familie woonde in Leiden in 1914, Er waren drie kinderen; Anton Leendert, Catharina Dirkje Adriana en Johannes Cornelis.

2. Theodora van Rijnswou, geboren 14 Januari 1848 te Oegstgeest, overleden als baby 24 Juni 1848 te Oestgeest

3. Johannes van Rijnswou, geboren 21 Juli 1849 te Oestgeest overleden als baby 19 December. 1852 te Oestgeest

4. Rink Boude van Rijnswou, geboren 29 Oktober 1852 te Oestgeest, overleden als baby 14 November 1852 te Oestgeest.

5. Johannes van Rijnswou, geboren 4 December 1853 te Zoeterwoude, volg VF.

6. Boukje Cornelia van Rijnswou, geboren 6 Mei 1858 te Zoeterwoude, overleden als baby 7 Januari 1861 te Zoeterwoude

7. Nicolaas (Klaas) Bouke Cornelis van Rijnswou, geboren 1 December 1862 te Zoeterwoude volg VG.   

 

VF. Johannes van Rijnswou, geboren 4 December 1853 te Zoeterwoude, getrouwd 1883/4 met Cornelia Catherina van den Broek, geboren 4 April 1857 Leiden, overleden 10 Juni 1923 te Leiden, begraven op 13 Juni. 1923 te Oegstgeest. De ouder Cornelia zijn Karel van den Broek 1830 – 1923 en Catharina Etienne 1832 – 1923. Johannes overleed in Vogelensang op 5 Oktober 1930 om zeven uur in de ochtend.

 

Issue:

1.      Johannes van Rijnswou, geboren 19 December 1884

2.      Catharina van Rijnswou, geboren 25 Juli 1886

3.      Franciscus van Rijnswou, geboren 27 November 1887

4.      Anna van Rijnswou, geboren 7 December 1890

5.      Karel van Rijnswou, geboren 8 Juli 1893

6.      Maria Johanna van Rijnswou, geboren 5 April 1895

7.      Antje van Rijnswou, geboren 1 Oktober 1896

8.      Jacoba Johanna van Rijnswou, geboren 12 November 1899.

 

Verdere informatie van Willem Cornelis z geboren 20 Juli 1679, getrouwd met Grietie Dircks, Hun dochters Claartje Willems trouwde in Renswoude 19 April 1691 met Willem Dirks z (Timmer).

 

Bijeengebracht en onderzocht: Duncan van Reijswoud, Sydney Australië 1994 - 2003.

Nederlandse vertaling Ed van Reijswoud, Rotterdam Nederland 2003

 

N.N = Names Unknown./ Naam Onbekend

Z or S at the end of a name means son of... / Z of S aan het einde van de betekent zoon van ......

DR at the end of a name means daughter of.../ Dr aan het einde van de betekent dochter van .......

 

Indien anders aangegeven, plaatsen in deze genealogie zijn allemaal in Nederland.

Onder zoek is gedaan door Duncan van Reijswoud in het Rijksarchief in Den Haag, Rotterdamse archieven en S. Laansma’s boek van 1981, J van Der Boom, professional genealogists, Kerkboeken van Renswoude en Bleiswijk. Andere informatie is verkregen door familieleden van Duncan van Reijswoud. Speciale dank gaat uit naar Dirk van Reijswoud, Wim van Doorne, Johanna Leidelmeyer, Baron Hans Taets van Amerongen en Arie Robert van Reijswoud. Ook naar Hans, Frans en Bouke van Rijnswou.  Ik zou graag mijn neef Jan Nederhorst willen bedanken voor het vertalen uit het Nederlands, en voor het zoeken naar nieuwe informatie en oude foto’s.

 

Duncan van Reijswoud, Sydney Australië 1994 - 2003.

                                                  

 Bij gewerkt on verder onderzocht door Ed van Reijswoud, Rotterdam Nederland

Dit verhaal is ook te vinden op de website www.reijswoud.nl

 

 Laatst bijgewerkt op 17 April 2006.


DIT IS HET VERHAAL EN GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE VAN REIJSWOUD UIT ROTTERDAM

Genealogie